Home Học tiếng Anh Bài tập Tiếng Anh thì Tương Lai Hoàn Thành Tiếp Diễn

Bài tập Tiếng Anh thì Tương Lai Hoàn Thành Tiếp Diễn

Bài tập Tiếng Anh thì Tương Lai Hoàn Thành Tiếp Diễn

Thì Tương lai hoàn thành tiếp diễn là phần cuối cùng của chuỗi bài tập tiếng Anh theo các thì tuy nhiên không kém phần quan trọng đấy. Vì vậy hãy cùng Jes điểm qua những điều thú vị và bài tập dành cho thì Tương lai hoàn thành tiếp diễn bạn nhé!

Công thức

Tương lai hoàn thành tiếp diễn có tên tiếng Anh là Future Perfect Continous tense, có cấu tạo khá dài dặn nhưng lại dễ nhớ:

Khẳng định: S + will/shaw + have been + V_ing+ Object/Adv

Phủ định: S + will/shaw + have not been + V_ing + Object/Adv

Nghi vấn: Will/Shaw + S + have been + V_ing + Object/Adv ?

Trong đó:

 • Chúng ta không cần phân biệt lượng từ của chủ ngữ S;
 • Tương tự, “shall” chỉ dùng cho ngôi thứ nhất “I, we”.
 • Viết tắt: Have not = haven’t
 • V_ing là động từ thêm “ing”.

Những ứng dụng và dấu hiệu

Cách dùng

1.  Diễn tả một hành động đã xảy ra vào một thời gian nào đó có thể bắt đầu trong quá khứ nhưng lại kết thúc trước một thời điểm khác trong tương lai và kéo dài trong khoảng đó.
tuong-lai-hoan-thanh-tiep-dien
Ví dụ:

 • By the end of 2022, he will have been learning Spanish for 6 Years. – Vào cuối năm 2022, tôi sẽ học tiếng Tây Ban Nha tròn 6 năm.
 • She will have been going to work for 25 year by the end of next month. – Cô ấy sẽ làm việc trong ngành được 25 năm tính đến cuối tháng sau.

2. Thì tương lai hoàn thành tiếp diễn để nhấn mạnh tính liên tục của hành động và vẫn là so với hành động nào đó trong tương lai.
Ví dụ: You will only have been waiting for 10 minutes when the plane taken off. / Bạn sẽ chỉ chờ đợi 10 phút khi máy bay cất cánh.

Dấu hiệu nhận biết

 • by the end of: tính đến cuối tuần này/tháng này/năm nay
 • by the time + mệnh đề (chia ở thì hiện tại đơn)
 • by this một tháng/thời điểm cụ thể…: tính đến… năm nay
 • by then: tính đến lúc đó

Xem thêm: Tổng hợp 12 thì trong tiếng Anh, định nghĩa, công thức và dấu hiệu nhận biết mới nhất

Bài tập ôn luyện

Chia động từ trong ngoặc sao cho hợp lý

 1. He (work)____________ for this company for 10 years by the end of this year.
 2. My mother (cook)_______ dinner for 5 hours by the time our guests arrive at my house
 3. My sister (write)__________ this novel for 10 months by the end of this month.
 4. I (do)________ my homework for 8 hours by the time my mother gets home from work.
 5. Your sister (get)____________ pregnant for 5 days?

Trắc nghiệm – phân biệt giữa tương lai hoàn thành tiếp diễn và tương lai hoàn thành

1. The film _______ (end) by the time we get there.
A. will have ended
B. will have been ending
2. For two years from now, the contract ________ (come) to an end.
A. will have come
B. will have been coming
3. They _______ (build) a house by June next year.
A. will have built
B. will have been building
4. I hope it ________ (stop) working by 5 o’clock this afternoon.
A. will have stopped
B. will have been stopping
5. By next month I ______ (leave) for India.
A. will have left
B. will have been leaving
6. By November I _____ (work) for this company for 6 years.
A. will have worked
B. will have been working
6. I’m sure they _______ (complete) the new road by September.
A. will have complete
B. will have been completing
 
7. By the end of December, John ________ (work) as a reporter for ten years.
A. will have worked
B. will have been working
8. By the time you arrive, I ________ (finish) writing an essay.
A. will have finished
B. will have been finishing
10. He certainly _______ (not/do) all his homework by ten tonight.
A. won’t have done
B. won’t have been doing

Sắp xếp lại những từ gợi ý


Vậy là đã kết thúc những bài tập bằng Tiếng Anh dành cho các bạn theo các thì, Jes mong mình đã giúp đỡ các bạn nhiều trong quá trình học tập, và mang lại cho bạn những trải nghiệm thú vị khi chi phục tiếng Anh, Jes xin cảm ơn các bạn rất nhiều, hẹn gặp lại ở những chuyên đề khác nhé!
Xem thêm: Thì Tương lai hoàn thành tiếp diễn – cách dùng, công thức và bài tập

Vân Nhi tốt nghiệp khoa Ngữ Văn Anh trường Đại Học Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn, đạt chứng chỉ TOEIC tại IIG Việt Nam. Cô hiện tại đang là giảng viên tại 1 trung tâm tiếng anh ở TPHCM