Home Học tiếng Anh V1, V2, V3 trong tiếng anh là gì? Một số ví dụ

V1, V2, V3 trong tiếng anh là gì? Một số ví dụ

V1, V2, V3 trong tiếng anh là gì? Một số ví dụ

Là một người học tiếng Anh, chắc hẳn bạn đã từng nghe qua các “thuật ngữ” như V1, V2, V3,… Vậy, V1, V2, V3 là gì? Chúng là từ viết tắt của một từ, một cụm từ hay là một kí hiệu gì đó? Muốn biết chi tiết thì theo dõi bài viết dưới đây nhé!

1. V1, V2, V3 trong tiếng Anh là gì?

V1, V2, V3 là thứ tự các cột trong bảng động từ bất quy tắc trong tiếng Anh. Trong đó, V nghĩa là Verb và các số 1, 2, 3 là số thứ tự của các cột, tương ứng với các dạng của động từ, cụ thể như sau:

  • V1: Động từ nguyên thể (Verb infinitive), đứng ở cột đầu tiên
  • V2: Động từ chia ở dạng quá khứ (Past), đứng ở cột thứ hai
  • V3: Động từ chia ở dạng quá khứ phân từ (Past Participle), đứng ở cột thứ 3

2. Động từ có quy tắc và động từ bất quy tắc

Động từ có quy tắc Động từ bất quy tắc
Dạng quá khứ và dạng phân từ luôn kết thúc bằng  “-ed”.
Ví dụ: finish (V1) ->  finished (V2) -> finished (V3) (kết thúc)
Dạng quá khứ và dạng phân từ không tuân theo bất cứ một quy tắc nào.
Ví dụ: be (V1) -> was/were (V2) -> been (V3) (là, thì, ở)

3. Một số ví dụ về V1, V2, V3 trong tiếng Anh

3.1 Một số động từ có quy tắc

Động từ quy tắc là những động từ mà thì quá khứ V2 và thì quá khứ phân từ V3 được tạo nên đều bằng cách thêm -ed vào tận cùng.

Động từ nguyên thể (V1) Quá khứ (V2) Quá khứ phân từ (V3)
look looked looked
want wanted wanted
arrive arrived arrived
like liked liked
study studied studied
cry cried cried
play played played
obey obeyed obeyed
stop stopped stopped
prefer preferred preferred

3.2 Động từ bất quy tắc có V1 tận cùng là “ay” thì V2, V3 là “‘aid”

Động từ nguyên thể (V1) Quá khứ (V2) Quá khứ phân từ (V3)
say said said
lay laid laid
mislay mislaid mislaid

3.3 Động từ bất quy tắc có V1 tận cùng là “ed” thì V2 và V3 là “ed”

Động từ nguyên thể (V1) Quá khứ (V2) Quá khứ phân từ (V3)
feed fed fed
bleed bled bled
breed bred bred
overfeed overfed overfed

3.4 Động từ bất quy tắc có tận cùng là “ow” thì V2 là “ew’, V3 là “own”

Động từ nguyên thể (V1) Quá khứ (V2) Quá khứ phân từ (V3)
blow blew blown
crow crew crown
know knew known
grow grew grown
throw threw thrown

3.5 Động từ bất quy tắc có V1 có nguyên âm “i” thì V2 là “a”, V3 là “u”

Động từ nguyên thể (V1) Quá khứ (V2) Quá khứ phân từ (V3)
beign began begun
drink drank drunk
sing sang sung
sink sank sunk
stink stank stunk
ring rang rung
spring sprang sprung

3.6 Động từ bất quy tắc có V1 tận cùng là “m” hay “n” thì V2 và V3 thêm “t” giống nhau

Động từ nguyên thể (V1) Quá khứ (V2) Quá khứ phân từ (V3)
burn burnt burnt
dream dreamt dreamt
lean leant leant
mean meant meant

Với phần thông tin về V1, V2, V3 trên đây, hi vọng các bạn tìm được lời giải đáp cho câu hỏi ở đầu bài.
Xem thêm: Bảng động từ bất quy tắc đầy đủ và mới nhất

Vân Nhi tốt nghiệp khoa Ngữ Văn Anh trường Đại Học Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn, đạt chứng chỉ TOEIC tại IIG Việt Nam. Cô hiện tại đang là giảng viên tại 1 trung tâm tiếng anh ở TPHCM