Home Học tiếng Anh 20 nguyên âm và 24 phụ âm trong tiếng Anh

20 nguyên âm và 24 phụ âm trong tiếng Anh

20 nguyên âm và 24 phụ âm trong tiếng Anh

Để nói được, nói tốt và nói như người bản xứ, trước hết chúng ta phải hiểu về hệ thống ngữ âm và cách phát âm từng từ trong tiếng Anh. Trong bài viết này, JES gửi đến các bạn bảng đầy đủ của 20 nguyên âm và 24 phụ âm tiếng Anh, kèm theo đó là một số quy tắc phát âm giúp bạn luyện tập ngay những thứ vừa học.

1. 20 nguyên âm trong tiếng Anh

  • Nguyên âm là những dao động của thanh quản hay những âm mà khi ta ta phát âm sẽ không bị cản trở bởi luồng khí từ thanh quản. Nguyên âm có thể đứng riêng biệt hay đứng trước hoặc sau các phụ âm để tạo thành tiếng trong lời nói
  • Có 2 loại nguyên âm: nguyên âm đơn và nguyên âm đôi
  • Nguyên âm đơn lại bao gồm nguyên âm ngắn và nguyên âm dài
Nguyên âm đơn


Nguyên âm đôi

Nguyên âm ngắnNguyên âm dài
/i//i://ir/ or /iə/
/e/ /æ//er/ or /eə/
/ʊ//u://ei/
/ʌ//a://ɑi/
//ɔ:/ or /ɔ:r/ /ʊə/ or /ʊr/
/ə//ɜ://ɑʊ/
 /ɔi/
 /əʊ/

Có sự khác biệt trong bảng nguyên âm đơn và nguyên âm đôi trên là do cách phát âm của tiếng Anh – Anh và Anh – Mỹ đôi khi khác nhau. Cụ thể, người Anh thường có xu hướng không bật âm /r/ mà phát âm thành /ə/, trong khi ngươi Mỹ có thói quen ngược lại.

2. 24 phụ âm trong tiếng Anh

  • Phụ âm là âm mà khi phát ra âm thanh qua miệng thì luồng khí từ thanh quản lên môi bị cản trở hoặc bị tắc nên không thể phát ra thành tiếng. Phụ âm chỉ phát ra được thành tiếng khi được ghép với nguyên âm.
  • Phụ âm được chia thành 3 loại: phụ âm hữu thanh (voiced sounds), phụ âm vô thanh (unvoiced sounds) và các phụ âm còn lại.
Phụ âm hữu thanhPhụ âm vô thanhCác phụ âm còn lại
/b//p//m/
/g//f//η/
/v//s//l/
/z//ʃ//j/
/d//k//n/
/dʒ//t//h/
/ð//θ//r/
/ʒ//tʃ//w/

3. Ví dụ về nguyên âm và phụ âm trong tiếng Anh

3.1 Nguyên âm

  • Nguyên âm đơn
Nguyên âm ngắnVí dụNguyên âm dàiVí dụ
/i/kiss /kɪs//i:/sheep /ʃp/
/e/ let /let//æ/cat /kæt/
/ʊ/book /bʊk//u:/boot /bt/
/ʌ/cup /kʌp//a:/car /kɑː(r)/
/ɔ/hot /hɔt//ɔ:/ or /ɔ:r/ door /dɔː(r)/
/ə/mother /ˈmʌðə(r)//ɜ:/learn /lɜːn/
  • Nguyên âm đôi
Nguyên âm đôiVí dụ
 /iə/ or /ir/ here /hɪə(r)/ hay /hɪr/
 /eə/ or /er/ bear /b(r)/ hay /ber/
/ei/stay /st/
/ɑi/high /h/
/ʊə/ or /ʊr/tour /tʊə(r)/ hay /tʊr/
/ɑʊ/house /hs/
/ɔi/destroy /dɪˈstrɔɪ/
/əʊ/moment /ˈməʊmənt/

3.2 Phụ âm

Phụ âm hữu thanhVí dụPhụ âm vô thanhVí dụCác phụ âm còn lạiVí dụ
/b/bad /bæd//p/pair /peə(r)//m/man /mæn/
/g/good /ɡʊd//f/fine /faɪn//η/ring /rɪŋ/
/v/very /ˈveri//s/saw  /sɔː//l/tall /tɔːl/
/z/zap  /zæp//ʃ/shape/ʃeɪp//j/you /ju/
/d/dark /dɑːk//k/cab /kæb//n/nail /neɪl/
/dʒ/judge /ʌdʒ//t/tall /tɔːl//h/her /hər/
/ð/father  /ˈfɑːðə(r)//θ/thing /θɪŋ//r/right /raɪt/
/ʒ/beige /beɪʒ//tʃ/cherry /ˈeri//w/wet /wet/

4. Một số quy tắc phát âm với nguyên âm và phụ âm trong tiếng Anh

Những quy tắc này được hình thành dựa trên bảng ký hiệu ngữ âm quốc tế (International Phonetic Alphabet, viết tắt là IPA).
20 nguyên âm và 24 phụ âm trong tiếng Anh

Y và W có thể là nguyên âm hoặc phụ âmTrong từ YOUTH thì Y là phụ âm, nhưng trong từ GYM thì Y là nguyên âm
Trong từ WAIT thì W là phụ âm, nhưng trong SEW thì là nguyên âm
Phụ âm G phát âm khác nhau tùy vào nguyên âm đứng sau nóNếu đứng sau là các nguyên âm A, U, O thì G phát âm là /g/. Ví dụ: Garage, Gum, Gone
Nếu đứng sau là nguyên âm I, Y, E thì G phát âm là /dʒ/
Ví dụ: Gym, Giant, General
Phụ âm C phát âm khác nhau tùy vào nguyên âm đứng sau nóNếu đứng sau là các nguyên âm I, Y, E thì C phát âm là /s/.
Ví dụ: Citadel, Circle, Ceiling
Nếu đứng sau là các nguyên âm A, U, O thì C phát âm là /k/.
Ví dụ: Calculate, Cure, Contagion
Phụ âm R có thể được lược bỏ nếu đứng trước nó là nguyên âm yếuNếu đứng trước R là 1 nguyên âm yếu như /ə/ thì R có thể không cần phát âm
Ví dụ: Trong từ interest, trước R là âm /ə/ nên từ này được phát âm là /ɪntərəst/
Phụ âm J có cách phát âm khá ổn địnhTrong hầu kết các trường hợp, J là chữ bắt đầu của từ và được đọc là /dʒ/
Ví dụ: Jump, July, Job, Jellyfish
Một số trường hợp viết chính tả cần gấp đôi phụ âmNếu sau 1 nguyên âm ngắn là các chữ F, L, S thì các chữ này sẽ được nhân đôi.
Ví dụ: hall, tall, boss, staff, compass, stuff
Nếu từ có 2 âm tiết mà sau nguyên âm ngắn là các chữ B, D, G, M, N, P thì các chữ này sẽ được nhân đôi.
Ví dụ: manner, happy, rabbit, odd, suggest, summer
Một số lưu ý với nguyên âm EVới từ có kết thúc bằng cụm “nguyên âm + phụ âm + e” thì E sẽ là âm câm và nguyên âm trước đó là âm đôi. Ví dụ:

  • site → đọc là /saɪt/
  • cube → đọc là /kjuːb/

Hi vọng bài viết trên đây đã cung cấp cho các bạn đầy đủ thông tin về nguyên âm và phụ âm trong tiếng Anh.
Xem thêm: Nguyên âm và phụ âm trong tiếng Anh

Vân Nhi tốt nghiệp khoa Ngữ Văn Anh trường Đại Học Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn, đạt chứng chỉ TOEIC tại IIG Việt Nam. Cô hiện tại đang là giảng viên tại 1 trung tâm tiếng anh ở TPHCM