Home Học tiếng Anh Quá khứ phân từ của Understand là gì? V1, V2, V3 của Understand chính xác

Quá khứ phân từ của Understand là gì? V1, V2, V3 của Understand chính xác

Quá khứ phân từ của Understand là gì? V1, V2, V3 của Understand chính xác

Một trong những thắc mắc được nhiều người đặt ra đó là Quá khứ V2, V3 của Understand là gì? Để không làm mất nhiều thời gian tìm kiếm câu trả lời của bạn đọc, chúng tôi đã tổng hợp chi tiết trong bài viết dưới đây. Cùng tham khảo nhé.

Quá khứ của Understand là gì?

Quá khứ phân từ của Understand :

Động từ (V1) Quá khứ đơn (V2) Quá khứ phân từ (V3) Nghĩa của động từ
understand understood understood hiểu

Ví dụ:

  • She explained the whole idea again, but I still didn’t understand.
  • When he said three o’clock, I understood him to mean in the afternoon.

Bảng chia Understand theo các thì trong tiếng Anh

ĐẠI TỪ SỐ ÍT ĐẠI TỪ SỐ NHIỀU
THÌ I You He/ she/ it We/ You/ They
HT đơn understand understand understands understand
HT tiếp diễn amunderstanding areunderstanding isunderstanding areunderstanding
HT hoàn thành haveunderstood haveunderstood hasunderstood haveunderstood
HT HTTD have beenunderstanding have beenunderstanding has beenunderstanding have beenunderstanding
QK đơn understood understood understood understood
QK tiếp diễn wasunderstanding wereunderstanding wasunderstanding wereunderstanding
QK hoàn thành hadunderstood hadunderstood hadunderstood hadunderstood
QK HTTD had beenunderstanding had beenunderstanding had beenunderstanding had beenunderstanding
TL đơn willunderstand willunderstand willunderstand willunderstand
TL gần am goingto understand are goingto understand is goingto understand are goingto understand
TL tiếp diễn will beunderstanding will beunderstanding will beunderstanding will beunderstanding
TL hoàn thành will haveunderstood will haveunderstood will haveunderstood will haveunderstood
TL HTTD will have beenunderstanding will have beenunderstanding will have beenunderstanding will have beenunderstanding

XEM THÊM: Những động từ bất quy tắc đầy đủ nhất

Vậy là với thắc mắc quá khứ phân từ của Understand là gì bạn đã có được câu trả lời rồi phải không nào? Ngoài ra bạn cũng nên tham khảo thêm nhiều động từ bất quy tắc khác để có thể vận dụng vào bài tập nhé.