Quá khứ của Meet là gì?

0
44739
Quá khứ của MEET

Động từ bất quy tắc là những động từ không theo quy tắc thông thường khi chia thì. Một trong những động từ thường gặp nhất chính là Meet. Trong giao tiếp hằng ngày, trong các bài kiểm tra,… bạn sẽ rất thường bắt gặp động từ này. Vậy quá khứ của Meet là gì? Làm sao để chia động từ với động từ Meet? Hi vọng những thông tin chúng tôi chia sẻ dưới đây sẽ cung cấp đến bạn đọc những thông tin hữu ích nhất

Quá khứ của động từ Meet là gì?

Động từ Quá khứ đơn Quá khứ phân từ Nghĩa của động từ
meet met met gặp

Ví dụ:

  • Would you like to meet my sister?
  • The president met the UK prime minister in London

Một số động từ có nguyên tắc giống Meet

Động từ nguyên thể Quá khứ đơn Quá khứ phân từ
Bleed Bled Bled
Breed Bred Bred
Feed Fed Fed
Feel Felt Felt
Speed Sped/Speeded Sped/Speeded

Quá khứ của Meet là gì

Cách chia thì với động từ Meet

Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn meet meet meets meet meet meet
Hiện tại tiếp diễn am meeting are meeting is meeting are meeting are meeting are meeting
Quá khứ đơn met met met met met met
Quá khứ tiếp diễn was meeting were meeting was meeting were meeting were meeting were meeting
Hiện tại hoàn thành have met have met has met have met have met have met
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been meeting have been meeting has been meeting have been meeting have been meeting have been meeting
Quá khứ hoàn thành had met had met had met had met had met had met
QK hoàn thành Tiếp diễn had been meeting had been meeting had been meeting had been meeting had been meeting had been meeting
Tương Lai will meet will meet will meet will meet will meet will meet
TL Tiếp Diễn will be meeting will be meeting will be meeting will be meeting will be meeting will be meeting
Tương Lai hoàn thành will have met will have met will have met will have met will have met will have met
TL HT Tiếp Diễn will have been meeting will have been meeting will have been meeting will have been meeting will have been meeting will have been meeting
Điều Kiện Cách Hiện Tại would meet would meet would meet would meet would meet would meet
Conditional Perfect would have met would have met would have met would have met would have met would have met
Conditional Present Progressive would be meeting would be meeting would be meeting would be meeting would be meeting would be meeting
Conditional Perfect Progressive would have been meeting would have been meeting would have been meeting would have been meeting would have been meeting would have been meeting
Present Subjunctive meet meet meet meet meet meet
Past Subjunctive met met met met met met
Past Perfect Subjunctive had met had met had met had met had met had met
Imperative meet Let′s meet meet

XEM THÊM: Động từ bất quy tắc thông dụng hiện nay

4.7/5 - (163 bình chọn)