Home Học tiếng Anh Quá khứ phân từ của Tell là gì? V1, V2, V3 của Tell chính xác nhất

Quá khứ phân từ của Tell là gì? V1, V2, V3 của Tell chính xác nhất

Quá khứ phân từ của Tell là gì? V1, V2, V3 của Tell chính xác nhất

Tell là một trong những động từ bất quy tắc rất thường gặp dù trong văn nói hay viết. Vậy quá khứ của Tell là gì? Làm sao để chia động từ với động từ Tell? Hãy cùng mình đi tìm câu trả lời trong bài viết dưới đây nhé.

Quá khứ V2, V3 của Tell là gì?

Tell chia quá khứ sẽ là:

Động từ (V1)Quá khứ đơn (V2)Quá khứ phân từ (V3)Nghĩa của động từ
telltoldtoldnói, kể

Ví dụ:

  • Tell me about your holiday then
  • My friend told me you were looking for me

Cách chia động từ Tell trong tiếng Anh

ĐẠI TỪ SỐ ÍTĐẠI TỪ SỐ NHIỀU
THÌIYouHe/ she/ itWeYouThey
HT đơntelltelltellstelltelltell
HT tiếp diễnam tellingare tellingis tellingare tellingare tellingare telling
HT hoàn thànhhave toldhave toldhas toldhave toldhave toldhave told
HT HTTDhave been tellinghave been tellinghas been tellinghave been tellinghave been tellinghave been telling
QK đơntooktooktooktooktooktook
QK tiếp diễnwas tellingwere tellingwas tellingwere tellingwere tellingwere telling
QK hoàn thànhhad toldhad toldhad toldhad toldhad toldhad told
QK HTTDhad been tellinghad been tellinghad been tellinghad been tellinghad been tellinghad been telling
TL đơnwill tellwill tellwill tellwill tellwill tellwill tell
TL gầnam going

to tell

are going

to tell

is going

to tell

are going

to tell

are going

to tell

are going

to tell

TL tiếp diễnwill be tellingwill be tellingwill be tellingwill be tellingwill be tellingwill be telling
TL hoàn thànhwill have toldwill have toldwill have toldwill have toldwill have toldwill have told
TL HTTDwill have been tellingwill have been tellingwill have been tellingwill have been tellingwill have been tellingwill have been telling

Bài tập về quá khứ của Tell

Bài tập 1: Điền dạng đúng của động từ vào chỗ trống (sử dụng quá khứ của tell khi cần)

1. Come on. ………….. me everything. We are best friends.

2. I ………….. her it wasn’t the final decision.

3. Sarah ………….. me about the changes before she presented in front of the class.

4. Kelly hated ………….. a lie. She’s an honest girl.

5. If you ………….. the truth, we wouldn’t be in this embarrassing situation.

6. Now Richard’s just so upset, but he may ………….. us about the incident one day.

7. I didn’t think I could ………….. you a secret.

8. They ………….. us about their dream holiday in Catania last week.

9. I thought Tim was my friend until I found out he ………….. all my secrets to everyone.

10. We …………..you everything we know, Sir. Can we leave now?

Bài tập 2: Hãy chọn từ đúng để hoàn thành câu (sử dụng quá khứ của tell khi cần)

1. Don’t say/ speak/ tell/ talk him about our plans.

2. She said/spoke/ talked/ told/ that she would wait for us at the library.

3. Daniel waited for an answer, but she didn’t tell/ didn’t say/ didn’t speak/ didn’t talk a word.

4. Come here, Justin. We need to tell/ speak/ say/ talk seriously.

5. Did the director say/ tell/ talkspeak/  at the conference last week?

6. We spent the whole evening telling/ saying/ speaking/ talking about our old days in Spain.

7. He said/ spoke/ told/ talked us that he was going to buy a new sofa bed.

8. To say/ tell/ talkspeak/ you the truth, I don’t remember your name.

9. Do you know how to say/ speak/tell/ talk ‘Hello’ in Japanese?

10. Jack said/spoke/ told/ talked to himself that it was not natural to expect it.

Đáp án bài tập 

Bài tập 1:

1. Tell

2. told

3. had told

4. telling/ to tell

5. told

6. tell

7. tell

8. told

9. had told

10. told/ have told

Bài tập 2:

1. tell

2. said

3. didn’t say

4. talk

5. speak

6. talking

7. told

8. tell

9. say

10. said

Trên đây là những chia sẻ của mình về quá khứ của Tell là gì, hay cách chia động từ V2 V3 Tell trong tiếng Anh như thế nào? Mong rằng bài viết này sẽ giúp bạn học tiếng Anh tốt hơn và đừng quên tham khảo bảng động từ bất quy tắc đầy đủ mà mình có đề cập ở trên để có kiến thức toàn diện nhé.