Quá khứ của Sleep là gì?

0
29111
Quá khứ của Sleep

Sleep là một trong những động từ bất quy tắc rất thường gặp, trong những bài kiểm tra, trong những đoạn đối thoại hằng ngày. Vậy quá khứ của Sleep là gì? Làm sao để chia động từ với động từ Sleep ? Hãy cùng JES tìm hiểu cụ thể hơn trong bài viết dưới đây nhé.

Quá khứ của động từ Sleep là gì?

Động từ Quá khứ đơn Quá khứ phân từ Nghĩa của động từ
sleep slept slept ngủ

Ví dụ:

  • I couldn’t get to sleep at all last night I was so worried.
  • I slept late on Sunday morning.

Những động từ có cùng quy tắc với Sleep

Động từ nguyên thể Quá khứ đơn Quá khứ phân từ
Creep Crept Crept
Keep Kept Kept
Weep Wept Wept

Quá khứ của Sleep là gì?

Cách chia thì động từ Sleep

Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn sleep sleep sleeps sleep sleep sleep
Hiện tại tiếp diễn am sleeping are sleeping is sleeping are sleeping are sleeping are sleeping
Quá khứ đơn slept slept slept slept slept slept
Quá khứ tiếp diễn was sleeping were sleeping was sleeping were sleeping were sleeping were sleeping
Hiện tại hoàn thành have slept have slept has slept have slept have slept have slept
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been sleeping have been sleeping has been sleeping have been sleeping have been sleeping have been sleeping
Quá khứ hoàn thành had slept had slept had slept had slept had slept had slept
QK hoàn thành Tiếp diễn had been sleeping had been sleeping had been sleeping had been sleeping had been sleeping had been sleeping
Tương Lai will sleep will sleep will sleep will sleep will sleep will sleep
TL Tiếp Diễn will be sleeping will be sleeping will be sleeping will be sleeping will be sleeping will be sleeping
Tương Lai hoàn thành will have slept will have slept will have slept will have slept will have slept will have slept
TL HT Tiếp Diễn will have been sleeping will have been sleeping will have been sleeping will have been sleeping will have been sleeping will have been sleeping
Điều Kiện Cách Hiện Tại would sleep would sleep would sleep would sleep would sleep would sleep
Conditional Perfect would have slept would have slept would have slept would have slept would have slept would have slept
Conditional Present Progressive would be sleeping would be sleeping would be sleeping would be sleeping would be sleeping would be sleeping
Conditional Perfect Progressive would have been sleeping would have been sleeping would have been sleeping would have been sleeping would have been sleeping would have been sleeping
Present Subjunctive sleep sleep sleep sleep sleep sleep
Past Subjunctive slept slept slept slept slept slept
Past Perfect Subjunctive had slept had slept had slept had slept had slept had slept
Imperative sleep Let′s sleep sleep
4.6/5 - (206 bình chọn)