Home Học tiếng Anh Quá khứ phân từ của Sleep là gì? V1, V2, V3 của Sleep chính xác nhất

Quá khứ phân từ của Sleep là gì? V1, V2, V3 của Sleep chính xác nhất

Quá khứ phân từ của Sleep là gì? V1, V2, V3 của Sleep chính xác nhất

Bạn đang muốn tìm kiếm quá khứ V2, V3 của Sleep là gì? Dưới đây là những tổng hợp chia sẻ về chủ đề này cùng với cách chia động từ Sleep trong tiếng Anh mà bạn nên nắm để học hiệu quả hơn. Cùng tham khảo nhé.

Quá khứ của động từ Sleep là gì?

Động từ (V1)Quá khứ đơn (V2)Quá khứ phân từ (V3)Nghĩa của động từ
sleepsleptsleptngủ

Ví dụ:

  • I couldn’t get to sleep at all last night I was so worried.
  • I slept late on Sunday morning.

Bảng chia động từ Sleep theo các thì trong tiếng Anh

Bảng chia động từ
SốSố itSố nhiều
NgôiIYouHe/She/ItWeYouThey
Hiện tại đơnsleepsleepsleepssleepsleepsleep
Hiện tại tiếp diễnam sleepingare sleepingis sleepingare sleepingare sleepingare sleeping
Quá khứ đơnsleptsleptsleptsleptsleptslept
Quá khứ tiếp diễnwas sleepingwere sleepingwas sleepingwere sleepingwere sleepingwere sleeping
Hiện tại hoàn thànhhave slepthave slepthas slepthave slepthave slepthave slept
Hiện tại hoàn thành tiếp diễnhave been sleepinghave been sleepinghas been sleepinghave been sleepinghave been sleepinghave been sleeping
Quá khứ hoàn thànhhad slepthad slepthad slepthad slepthad slepthad slept
QK hoàn thành Tiếp diễnhad been sleepinghad been sleepinghad been sleepinghad been sleepinghad been sleepinghad been sleeping
Tương Laiwill sleepwill sleepwill sleepwill sleepwill sleepwill sleep
TL Tiếp Diễnwill be sleepingwill be sleepingwill be sleepingwill be sleepingwill be sleepingwill be sleeping
Tương Lai hoàn thànhwill have sleptwill have sleptwill have sleptwill have sleptwill have sleptwill have slept
TL HT Tiếp Diễnwill have been sleepingwill have been sleepingwill have been sleepingwill have been sleepingwill have been sleepingwill have been sleeping
Điều Kiện Cách Hiện Tạiwould sleepwould sleepwould sleepwould sleepwould sleepwould sleep
Conditional Perfectwould have sleptwould have sleptwould have sleptwould have sleptwould have sleptwould have slept
Conditional Present Progressivewould be sleepingwould be sleepingwould be sleepingwould be sleepingwould be sleepingwould be sleeping
Conditional Perfect Progressivewould have been sleepingwould have been sleepingwould have been sleepingwould have been sleepingwould have been sleepingwould have been sleeping
Present Subjunctivesleepsleepsleepsleepsleepsleep
Past Subjunctivesleptsleptsleptsleptsleptslept
Past Perfect Subjunctivehad slepthad slepthad slepthad slepthad slepthad slept
ImperativesleepLet′s sleepsleep

Quá khứ của Sleep là gì?

Bài tập về quá khứ của Sleep

Bài tập 1: Chia dạng đúng của động từ sleep vào ô trống trong câu

1. I usually ………… for eight hours every night.

2. They ………… when I entered the room.

3. She ………… peacefully after a long day at work.

4. We ………… when the thunderstorm started.

5. The baby ………… soundly in the crib.

6. My grandparents ………… at their friend’s house tonight.

Bài tập 2: Điền dạng đúng của động từ sleep vào ô trống trong đoạn văn

I love to (1)…………. It helps me relax and recharge my energy. After a long day, I look forward to (2)………… in my comfortable bed. Sometimes, I have trouble (3)………… due to stress or anxiety. On weekends, I like to (4)………… in and wake up naturally without an alarm clock. Good quality (5)………… is essential for maintaining a healthy lifestyle.

Bài tập 3: Chọn đáp án đúng:

1. She ………… for 10 hours last night.

a) sleeps

b) slept

c) sleep

2. They ………… when the phone rang.

a) are sleeping

b) was sleeping

c) slept

3. I …………  well after a long day at work.

a) sleep

b) sleeps

c) slept

4. Have you ever ………… under the stars?

a) sleep

b) slept

c) sleeping

5. He ………… for only a few hours last night.

a) sleep

b) sleeps

c) slept

6. We ………… at a hotel during our vacation.

a) sleep

b) sleeping

c) slept

Bài tập 4: Sắp xếp từ thành câu hoàn chỉnh

1. sleep / I / for / eight / hours / usually / every night.

2. were / sleeping / I / They / when / entered / the room.

3. after / peacefully / a long day / She / slept / at work.

4. We / had already slept / the thunderstorm / when / started.

5. is / sleeping / in the crib / The baby / soundly.

6. will / tonight / My grandparents / sleep/ at their friend’s house.

Đáp án bài tập

Bài tập 1:

1. sleep

2. were sleeping

3. slept

4. had already slept

5. is sleeping

6. will sleep

Bài tập 2:

1. sleep

2. sleeping

3. sleeping

4. sleep

5. sleep

Bài tập 3:

1. b) slept

2. a) are sleeping

3. c) slept

4. b) slept

5. c) slept

6. c) slept

Bài tập 4:

1. I usually sleep for eight hours every night.

2. They were sleeping when I entered the room.

3. She slept peacefully after a long day at work.

4. We had already slept when the thunderstorm started.

5. The baby is sleeping soundly in the crib.

6. My grandparents will sleep at their friend’s house tonight.

Trên đây là những chia sẻ của mình về quá khứ của sleep là gì cũng như cách chia V2 V3 của Sleep. Mong rằng với bài viết này sẽ giúp bạn hiểu hơn về động từ bất quy tắc. Chúc các bạn học tốt.