Quá khứ của Sell là gì?

0
7595
Quá khứ của Sell

Động từ bất quy tắc là những động từ không tuân theo nguyên tắc thông thường khi chia thì. Và Sell là một trong những động từ bất quy tắc thông dụng nhất. Nếu bạn muốn tìm lời giải cho câu hỏi Quá khứ của Sell là gì? Vậy bạn có thể tìm hiểu cụ thể hơn trong bài viết dưới đây.

Quá khứ của động từ Sell là gì?
Quá khứ của Sell là:

STT Động từ Quá khứ đơn Quá khứ phân từ Nghĩa của động từ
1 sell sold sold bán
2 upsell upsold upsold bán hàng gia tăng

Ví dụ:

  • The stall sells drinks and snacks.
  • The government sold spending cuts to the public as a way to get the economy growing again

Những động từ bất quy tắc tương tự với Sell

Động từ nguyên thể Quá khứ đơn Quá khứ phân từ
Tell Told Told
Foretell Foretold Foretold
Upsell Upsold Upsold

XEM THÊM: Bảng động từ bất quy tắc thường gặp

5/5 - (1 bình chọn)