Home Học tiếng Anh Quá khứ phân từ của Lose là gì? V1, V2, V3 của Lose chính xác nhất

Quá khứ phân từ của Lose là gì? V1, V2, V3 của Lose chính xác nhất

Quá khứ phân từ của Lose là gì? V1, V2, V3 của Lose chính xác nhất

Trong bài viết này, hãy cùng mình tìm hiểu về chủ đề quá khứ của Lose là gì? Lose V2 và Lose V3 có giống nhau không? Cách chia động từ Lose theo các thì trong tiếng Anh chuẩn xác nhất. Tất cả sẽ được mình bật mí ngay sau đây.

Quá khứ của động từ Lose là gì?

Quá khứ phân từ của động từ Lose là:

Động từ (V1) Quá khứ đơn (V2) Quá khứ phân từ (V3) Nghĩa của động từ
lose lost lost làm mất, thất lạc, không thể tìm thấy

Ví dụ:

  • At least 600 staff will lose their jobs if the factory closes.
  • I lost interest halfway through the book.

Bảng chia động từ Lose theo các thì trong tiếng Anh

Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn lose lose loses lose lose lose
Hiện tại tiếp diễn am losing are losing is losing are losing are losing are losing
Quá khứ đơn lost lost lost lost lost lost
Quá khứ tiếp diễn was losing were losing was losing were losing were losing were losing
Hiện tại hoàn thành have lost have lost has lost have lost have lost have lost
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been losing have been losing has been losing have been losing have been losing have been losing
Quá khứ hoàn thành had lost had lost had lost had lost had lost had lost
QK hoàn thành Tiếp diễn had been losing had been losing had been losing had been losing had been losing had been losing
Tương Lai will lose will lose will lose will lose will lose will lose
TL Tiếp Diễn will be losing will be losing will be losing will be losing will be losing will be losing
Tương Lai hoàn thành will have lost will have lost will have lost will have lost will have lost will have lost
TL HT Tiếp Diễn will have been losing will have been losing will have been losing will have been losing will have been losing will have been losing
Điều Kiện Cách Hiện Tại would lose would lose would lose would lose would lose would lose
Conditional Perfect would have lost would have lost would have lost would have lost would have lost would have lost
Conditional Present Progressive would be losing would be losing would be losing would be losing would be losing would be losing
Conditional Perfect Progressive would have been losing would have been losing would have been losing would have been losing would have been losing would have been losing
Present Subjunctive lose lose lose lose lose lose
Past Subjunctive lost lost lost lost lost lost
Past Perfect Subjunctive had lost had lost had lost had lost had lost had lost
Imperative lose Let′s lose lose

XEM THÊM: 360 động từ bất quy tắc thông dụng nhất

Vậy là với thắc mắc quá khứ phân từ của Lose là gì, chắc hẳn bạn đọc đã tìm được câu trả lời rồi phải không nào? Chúc các bạn học tốt và tham khảo thêm nhiều động từ bất quy tắc khác để vận dụng vào các bài tập tiếng Anh nhé.