Quá khứ của Fall là gì? Những giới từ đi với Fall thông dụng

0
13555
Quá khứ của Fall

Động từ bất quy tắc là những động từ không tuân theo quy tắc chia động từ thông thường, điều duy nhất bạn có thể làm là học thuộc và cố gắng ghi nhớ chúng. Một trong những động từ bất quy tắc vô cùng phổ biến chính là Fall. Vậy quá khứ của Fall là gì? Ý nghĩa của những giới từ đi kèm với Fall ra sao? Tất cả kiến thức bạn quan tâm đều được chúng tôi tổng hợp trong bài viết dưới đây.

Quá khứ của từ Fall là gì?

Động từ Quá khứ đơn Quá khứ phân từ Nghĩa của động từ
fall fell fallen rơi, rớt

Ví dụ:

  • The leaves fall in autumn => Lá rụng vào mùa thu
  • Jim fell over and broke his leg => Jim đã bị ngã và gãy chân
  • That house has fallen into decay for 5 months.=> Ngôi nhà kia đã bị sụp đổ khoảng 5 tháng

Những giới từ thường đi với Fall

Fall in love with somebody Phải lòng ai đó
Fall down/over Đổ xuống, quỵ xuống
Fall on/ upon Rủ xuống, buông xuống
Fall away/off Dốc xuống
Fall out of Rơi, ngã (rơi khỏi giường, ghế…)
Fall into Rơi vào (nợ nần, vòng tay ai đó…)
Fall under Được liệt vào, được xếp loại vào
Fall for Bịp bợm, bị chơi xỏ
Fall among Tình cờ ngã vào đám (người nào…)
Fall behind Bị thụt lùi, bị tụt lại đằng sau

Giới từ thường đi với Fall

Cách chia thì với động từ Fall

Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn fall fall falls fall fall fall
Hiện tại tiếp diễn am falling are falling is falling are falling are falling are falling
Quá khứ đơn fell fell fell fell fell fell
Quá khứ tiếp diễn was falling were falling was falling were falling were falling were falling
Hiện tại hoàn thành have fallen have fallen has fallen have fallen have fallen have fallen
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been falling have been falling has been falling have been falling have been falling have been falling
Quá khứ hoàn thành had fallen had fallen had fallen had fallen had fallen had fallen
QK hoàn thành Tiếp diễn had been falling had been falling had been falling had been falling had been falling had been falling
Tương Lai will fall will fall will fall will fall will fall will fall
TL Tiếp Diễn will be falling will be falling will be falling will be falling will be falling will be falling
Tương Lai hoàn thành will have fallen will have fallen will have fallen will have fallen will have fallen will have fallen
TL HT Tiếp Diễn will have been falling will have been falling will have been falling will have been falling will have been falling will have been falling
Điều Kiện Cách Hiện Tại would fall would fall would fall would fall would fall would fall
Conditional Perfect would have fallen would have fallen would have fallen would have fallen would have fallen would have fallen
Conditional Present Progressive would be falling would be falling would be falling would be falling would be falling would be falling
Conditional Perfect Progressive would have been falling would have been falling would have been falling would have been falling would have been falling would have been falling
Present Subjunctive fall fall fall fall fall fall
Past Subjunctive fell fell fell fell fell fell
Past Perfect Subjunctive had fallen had fallen had fallen had fallen had fallen had fallen
Imperative fall Let′s fall fall

XEM THÊM: Bảng động từ bất quy tắc đầy đủ nhất

5/5 - (101 bình chọn)