Home Học tiếng Anh Ngữ pháp Tiếng Anh Quá khứ phân từ của Write là gì? V1, V2, V3 của Write chính xác nhất

Quá khứ phân từ của Write là gì? V1, V2, V3 của Write chính xác nhất

Quá khứ phân từ của Write là gì? V1, V2, V3 của Write chính xác nhất

Động từ bất quy tắc Write là động từ không tuân theo bất kỳ nguyên tắc chia thì nào, vì vậy bắt buộc người học phải học thuộc. Vậy quá khứ của Write là gì? V2, V3 của Write có giống nhau hay không? Cùng tìm hiểu nhé.

Quá khứ của Write là gì?

Động từ  (V1) Quá khứ đơn (V2) Quá khứ phân từ (V3) Nghĩa của động từ
write wrote written viết

Ví dụ:

  • Why not write(down) your ideas on a piece of paper before you start?
  • My mother wrote to give me details about the party.
  • The travel company has written giving information about the trip.

Quá khứ của Write là gì?

Bảng chia động từ Write theo các thì trong tiếng Anh

Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn write write writes write write write
Hiện tại tiếp diễn am writing are writing is writing are writing are writing are writing
Quá khứ đơn wrote wrote wrote wrote wrote wrote
Quá khứ tiếp diễn was writing were writing was writing were writing were writing were writing
Hiện tại hoàn thành have written have written has written have written have written have written
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been writing have been writing has been writing have been writing have been writing have been writing
Quá khứ hoàn thành had written had written had written had written had written had written
QK hoàn thành Tiếp diễn had been writing had been writing had been writing had been writing had been writing had been writing
Tương Lai will write will write will write will write will write will write
TL Tiếp Diễn will be writing will be writing will be writing will be writing will be writing will be writing
Tương Lai hoàn thành will have written will have written will have written will have written will have written will have written
TL HT Tiếp Diễn will have been writing will have been writing will have been writing will have been writing will have been writing will have been writing
Điều Kiện Cách Hiện Tại would write would write would write would write would write would write
Conditional Perfect would have written would have written would have written would have written would have written would have written
Conditional Present Progressive would be writing would be writing would be writing would be writing would be writing would be writing
Conditional Perfect Progressive would have been writing would have been writing would have been writing would have been writing would have been writing would have been writing
Present Subjunctive write write write write write write
Past Subjunctive wrote wrote wrote wrote wrote wrote
Past Perfect Subjunctive had written had written had written had written had written had written
Imperative write Let′s write write

XEM THÊM: Động từ bất quy tắc thông dụng và đầy đủ nhất

Trên đây là những thông tin chia sẻ của mình về quá khứ V2, V3 của Write. Mong rằng bài viết này sẽ mang đến cho bạn đọc nguồn kiến thức tiếng Anh hữu ích. Chúc các bạn học tốt.

Vân Nhi tốt nghiệp khoa Ngữ Văn Anh trường Đại Học Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn, đạt chứng chỉ TOEIC tại IIG Việt Nam. Cô hiện tại đang là giảng viên tại 1 trung tâm tiếng anh ở TPHCM