Home Học tiếng Anh Quá khứ phân từ của Come là gì? V1, V2, V3 của Come chính xác nhất

Quá khứ phân từ của Come là gì? V1, V2, V3 của Come chính xác nhất

Quá khứ phân từ của Come là gì? V1, V2, V3 của Come chính xác nhất

Bạn đang học tiếng Anh và không biết V2, V3 của come là gì? Hôm nay, cùng mình tìm câu trả lời Quá khứ phân từ của come trong bài viết dưới đây nhé.

1. Quá khứ của come là gì?

Quá khứ phân từ của Come đó là:

Động từ (V1) Past (V2) Past Participle (V3)
Come Came Come

Cách phát âm của từ Come:

  • Hiện tại: come: /kʌm/
  • Quá khứ: came: /keɪm/
  • Quá khứ phân từ: come: /kʌm/

2. Bảng chia động từ Come trong các thì tiếng Anh

ĐẠI TỪ SỐ ÍT ĐẠI TỪ SỐ NHIỀU
THÌ I You He/ she/ it We/ you/ they
HT đơn come come comes come
HT tiếp diễn am coming are coming is coming are coming
HT hoàn thành have come have come has come have come
HT HTTD have been coming have been coming has been coming have been coming
QK đơn came came came came
QK tiếp diễn was coming were coming was coming were coming
QK hoàn thành had come had come had come had come
QK HTTD had been coming had been coming had been coming had been coming
TL đơn will come will come will come will come
TL gần am going

to come

are going

to come

is going

to come

are going

to come

TL tiếp diễn will be coming will be coming will be coming will be coming
TL hoàn thành will have come will have come will have come will have come
TL HTTD will have been coming will have been coming will have been coming will have been coming

Trên đây là những thông tin chia sẻ của mình về thắc mắc quá khứ của Come là gì? Mong rằng bài viết này sẽ mang đến cho bạn đọc nguồn kiến thức học tiếng Anh hữu ích. Chúc các bạn học tốt.

Xem thêm: Bảng động từ bất quy tắc trong tiếng Anh – bản cập nhật đầy đủ và mới nhất