Quá khứ của Spend là gì?

0
32453
Quá khứ của Spend

Spend là một trong những động từ được sử dụng rất phổ biến trong các bài kiểm tra tiếng Anh cũng như trong giao tiếp hằng ngày. Đồng thời, vì là động từ bất quy tắc nên Spend không tuân theo nguyên tắc thông thường. Vậy quá khứ của Spend là gì? Làm sao để chia động từ với động từ Spend? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu trong bài viết dưới đây.

Động từ bất quy tắc – Spend

Động từ Quá khứ đơn Quá khứ phân từ Nghĩa của động từ
spend spent spent tiêu tiền

Ví dụ:

  • She spends a lot of money on clothes.
  • We spent a fortune when we were in New York.
Động từ nguyên thể Quá khứ đơn Quá khứ phân từ
Build  Built Built
Bend Bent Bent
Send  Sent Sent
Lend Lent Lent
Wend Wended/Went Wended/Went

Xem thêm: Bảng động từ bất quy tắc đầy đủ

2.3/5 - (428 bình chọn)