Quá khứ của Sing là gì?

0
26263
Quá khứ của Sing

Sing là một trong những động từ được sử dụng rất phổ biến trong các bài kiểm tra tiếng Anh cũng như trong giao tiếp hằng ngày. Đồng thời, vì là động từ bất quy tắc nên Sing không tuân theo nguyên tắc thông thường. Vậy quá khứ của Sing là gì? Làm sao để chia động từ với động từ Sing? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu trong bài viết dưới đây.

Động từ bất quy tắc – Sing

Quá khứ của Sing là:

Động từ Quá khứ đơn Quá khứ phân từ Nghĩa của động từ
sing sang sung đấu tranh, chiến đấu

Ví dụ:

  • Your grandmother would like you to sing for/to her.
  • She sang her baby to sleep every night.
  • Typically, the whole performance is evaluated: the presentation, as well as the music being played or sung.

Động từ bất quy tắc tương tự với Sing

Động từ nguyên thể Quá khứ đơn Quá khứ phân từ
Drink  Drank Drunk
Begin Began Begun
Ring Rang Rung
Sink  Sank Sunk
Shrink Shrank Shrunk
Spin Spun/Span Spun
Stink  Stank Stunk
Spring Sprang Sprung
Swim Swam Swum

XEM THÊM: Những động từ bất quy tắc thông dụng nhất 

2.7/5 - (116 bình chọn)