Quá khứ của Let là gì?

0
9554
Quá khứ của Let

Động từ bất quy tắc là những động từ không tuân theo nguyên tắc thông thường khi chia thì. Let là một trong những động từ bất quy tắc rất thông dụng. Nếu bạn muốn tìm lời giải cho câu hỏi Quá khứ của Let là gì? Vậy bạn có thể tìm hiểu cụ thể hơn trong bài viết dưới đây.

Động từ bất quy tắc – Let

Động từ Quá khứ đơn Quá khứ phân từ Nghĩa của động từ
let let let để cho

Ví dụ:

  • Let your shoes dry completely before putting them on.
  • Don’t let it worry you.

Một số động từ bất quy tắc tương tự với Let

Động từ nguyên thể Quá khứ đơn Quá khứ phân từ
Bet Bet Bet
Bid Bid/Bade Bid/Bidden
Broadcast Broadcast/Broadcasted Broadcast/Broadcasted
Burst Burst Burst
Bust Bust Bust
Cast Cast Cast
Cost Cost Cost
Cut Cut Cut
Fit Fit/Fitted Fit/Fitted
Forecast Forecast/Forecasted Forecast/Forecasted
Hit Hit Hit
Hurt Hurt Hurt
Input Input/Inputted Input/Inputted
Knit Knit/Knitted Knit/Knitted
Miswed Miswed/Miswedded Miswed/Miswedded
Preset Preset Preset
Put Put Put

XEM THÊM: Bảng động từ bất quy tắc đầy đủ

5/5 - (1 bình chọn)