Quá khứ của Grow là gì?

0
16546
Quá khứ của Grow

Động từ Grow là động từ được sử dụng rất nhiều trong giao tiếp, trong học tập, trong các bài kiểm tra,…. Đồng thời Grind còn là một động từ bất quy tắc rất thường gặp và không tuân theo quy tắc thông thường khi chia thì. Vậy quá khứ của Grow là gì? Chia thì với động từ Grow sao cho đúng? Mọi thắc mắc đều được chúng tôi giải đáp trong bài viết dưới đây.

Quá khứ của động từ Grow là gì?

Quá khứ của Grow là:

Động từ Quá khứ đơn Quá khứ phân từ Nghĩa của động từ
grow grew grown gia tăng, tăng trưởng

Ví dụ:

  • This plant grows best in the shade.
  • She’s grown three centimetres this year
  • He grew bored of the countryside.

Một số động từ bất quy tắc tương tự với Grow

Động từ nguyên thể Quá khứ đơn Quá khứ phân từ
Blow Blew Blown
Know Knew Known
Throw Threw Thrown

Quá khứ của Grow là gì

Cách chia động từ bất quy tắc Grow

Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn grow grow grows grow grow grow
Hiện tại tiếp diễn am growing are growing is growing are growing are growing are growing
Quá khứ đơn grew grew grew grew grew grew
Quá khứ tiếp diễn was growing were growing was growing were growing were growing were growing
Hiện tại hoàn thành have grown have grown has grown have grown have grown have grown
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been growing have been growing has been growing have been growing have been growing have been growing
Quá khứ hoàn thành had grown had grown had grown had grown had grown had grown
QK hoàn thành Tiếp diễn had been growing had been growing had been growing had been growing had been growing had been growing
Tương Lai will grow will grow will grow will grow will grow will grow
TL Tiếp Diễn will be growing will be growing will be growing will be growing will be growing will be growing
Tương Lai hoàn thành will have grown will have grown will have grown will have grown will have grown will have grown
TL HT Tiếp Diễn will have been growing will have been growing will have been growing will have been growing will have been growing will have been growing
Điều Kiện Cách Hiện Tại would grow would grow would grow would grow would grow would grow
Conditional Perfect would have grown would have grown would have grown would have grown would have grown would have grown
Conditional Present Progressive would be growing would be growing would be growing would be growing would be growing would be growing
Conditional Perfect Progressive would have been growing would have been growing would have been growing would have been growing would have been growing would have been growing
Present Subjunctive grow grow grow grow grow grow
Past Subjunctive grew grew grew grew grew grew
Past Perfect Subjunctive had grown had grown had grown had grown had grown had grown
Imperative grow Let′s grow grow

XEM THÊM: Bảng động từ bất quy tắc thông dụng nhất 

5/5 - (100 bình chọn)