Home Học tiếng Anh Ngữ pháp Tiếng Anh Quá khứ phân từ của Fight là gì? V1, V2, V3 của Fight chính xác nhất

Quá khứ phân từ của Fight là gì? V1, V2, V3 của Fight chính xác nhất

Quá khứ phân từ của Fight là gì? V1, V2, V3 của Fight chính xác nhất

Động từ bất quy tắc Fight là một trong những động từ thường gặp trong các bài kiểm tra tiếng Anh. Vậy quá khứ của Fight là gì? Cách chia động từ Fight theo các thì trong tiếng Anh như thế nào? Cùng tham khảo ngay bài viết sau đây nhé.

Quá khứ của Fight là gì?

Động từ (V1) Quá khứ đơn (V2) Quá khứ phân từ (V3) Nghĩa của động từ
fight fought fought đấu tranh, chiến đấu

Ví dụ:

  • They fight like cats and dogs
  • They fought to the bitter end/to the death

Quá khứ của Fight là gì?

Bảng chia động từ Fight trong tiếng Anh

Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn fight fight fights fight fight fight
Hiện tại tiếp diễn am fighting are fighting is fighting are fighting are fighting are fighting
Quá khứ đơn fought fought fought fought fought fought
Quá khứ tiếp diễn was fighting were fighting was fighting were fighting were fighting were fighting
Hiện tại hoàn thành have fought have fought has fought have fought have fought have fought
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been fighting have been fighting has been fighting have been fighting have been fighting have been fighting
Quá khứ hoàn thành had fought had fought had fought had fought had fought had fought
QK hoàn thành Tiếp diễn had been fighting had been fighting had been fighting had been fighting had been fighting had been fighting
Tương Lai will fight will fight will fight will fight will fight will fight
TL Tiếp Diễn will be fighting will be fighting will be fighting will be fighting will be fighting will be fighting
Tương Lai hoàn thành will have fought will have fought will have fought will have fought will have fought will have fought
TL HT Tiếp Diễn will have been fighting will have been fighting will have been fighting will have been fighting will have been fighting will have been fighting
Điều Kiện Cách Hiện Tại would fight would fight would fight would fight would fight would fight
Conditional Perfect would have fought would have fought would have fought would have fought would have fought would have fought
Conditional Present Progressive would be fighting would be fighting would be fighting would be fighting would be fighting would be fighting
Conditional Perfect Progressive would have been fighting would have been fighting would have been fighting would have been fighting would have been fighting would have been fighting
Present Subjunctive fight fight fight fight fight fight
Past Subjunctive fought fought fought fought fought fought
Past Perfect Subjunctive had fought had fought had fought had fought had fought had fought
Imperative fight Let′s fight fight

Với bài chia sẻ trên đây, chúng ta thấy rằng quá khứ phân từ V2, V3 Fight là Fought. Chúc các bạn học tốt và đừng quên tham khảo thêm nhiều động từ bất quy tắc để vận dụng vào các bài tập nhé.

Vân Nhi tốt nghiệp khoa Ngữ Văn Anh trường Đại Học Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn, đạt chứng chỉ TOEIC tại IIG Việt Nam. Cô hiện tại đang là giảng viên tại 1 trung tâm tiếng anh ở TPHCM