Home Ngữ pháp Tiếng Anh Quá khứ phân từ của Drink là gì? V1, V2, V3 của Drink chính xác nhất

Quá khứ phân từ của Drink là gì? V1, V2, V3 của Drink chính xác nhất

Quá khứ phân từ của Drink là gì? V1, V2, V3 của Drink chính xác nhất

Drink là một trong những động từ thông dụng thường gặp trong các bài kiểm tra cũng như trong giao tiếp hằng ngày. Vậy có bao giờ bạn thắc mắc quá khứ của Drink là gì chưa? Hay cách chia động từ Drink theo các thì trong tiếng Anh như thế nào? Cùng mình tìm hiểu ngay nhé.

Quá khứ của Drink là gì?

Động từ (V1) Quá khứ đơn (V2) Quá khứ phân từ (V3) Nghĩa của động từ
Drink Drank Drunk uống

Ví dụ:

  • Do we have time for a quick drink?
  • He drank three glasses of water.
  • I got completely drunk at my sister’s wedding.

Quá khứ của Drink

Cách chia động từ Drink theo các thì trong tiếng Anh

Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn drink drink drinks drink drink drink
Hiện tại tiếp diễn am drinking are drinking is drinking are drinking are drinking are drinking
Quá khứ đơn drank drank drank drank drank drank
Quá khứ tiếp diễn was drinking were drinking was drinking were drinking were drinking were drinking
Hiện tại hoàn thành have drunk have drunk has drunk have drunk have drunk have drunk
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been drinking have been drinking has been drinking have been drinking have been drinking have been drinking
Quá khứ hoàn thành had drunk had drunk had drunk had drunk had drunk had drunk
QK hoàn thành Tiếp diễn had been drinking had been drinking had been drinking had been drinking had been drinking had been drinking
Tương Lai will drink will drink will drink will drink will drink will drink
TL Tiếp Diễn will be drinking will be drinking will be drinking will be drinking will be drinking will be drinking
Tương Lai hoàn thành will have drunk will have drunk will have drunk will have drunk will have drunk will have drunk
TL HT Tiếp Diễn will have been drinking will have been drinking will have been drinking will have been drinking will have been drinking will have been drinking
Điều Kiện Cách Hiện Tại would drink would drink would drink would drink would drink would drink
Conditional Perfect would have drunk would have drunk would have drunk would have drunk would have drunk would have drunk
Conditional Present Progressive would be drinking would be drinking would be drinking would be drinking would be drinking would be drinking
Conditional Perfect Progressive would have been drinking would have been drinking would have been drinking would have been drinking would have been drinking would have been drinking
Present Subjunctive drink drink drink drink drink drink
Past Subjunctive drank drank drank drank drank drank
Past Perfect Subjunctive had drunk had drunk had drunk had drunk had drunk had drunk
Imperative drink Let′s drink drink

XEM THÊM: Cập nhật bảng động từ bất quy tắc mới nhất

Với những chia sẻ trên đây, chắc hẳn bạn đọc đã biết được quá khứ của Drink là gì rồi phải không nào? Ngoài ra bạn cũng nên tham khảo và học thêm các động từ bất quy tắc khác để có thể áp dụng khi làm bài tập bạn nhé.