Quá khứ của Build là gì?

0
37528
Quá khứ của Build

Động từ Build là một trong những động từ bất quy tắc thông dụng nhất mà bạn có thể bắt gặp trong rất nhiều bài kiểm tra trong tiếng Anh, trong công việc, trong những đoạn giao tiếp hằng ngày. Vậy quá khứ của Build là gì? Làm sao để chia động từ với động từ Build? Còn chờ gì nữa mà không tìm hiểu ngay dưới đây.

Quá khứ của động từ Build là gì?

Quá khứ của Build là:

Động từ Quá khứ đơn Quá khứ phân từ Nghĩa của động từ
build built built xây, xây dựng

Ví dụ:

  • We want to build a better future for our children.
  • The birds built their nest in the tree.

Một số những động từ bất quy tắc tương tự Build

Động từ nguyên thể Quá khứ đơn Quá khứ phân từ
Bend Bent Bent
Lend Lent Lent
Send Sent Sent
Spend Spent Spent
Wend Wended/Went Wended/Went

Quá khứ của Build là gì

Cách chia động từ với Build

Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn build build builds build build build
Hiện tại tiếp diễn am building are building is building are building are building are building
Quá khứ đơn built built built built built built
Quá khứ tiếp diễn was building were building was building were building were building were building
Hiện tại hoàn thành have built have built has built have built have built have built
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been building have been building has been building have been building have been building have been building
Quá khứ hoàn thành had built had built had built had built had built had built
QK hoàn thành Tiếp diễn had been building had been building had been building had been building had been building had been building
Tương Lai will build will build will build will build will build will build
TL Tiếp Diễn will be building will be building will be building will be building will be building will be building
Tương Lai hoàn thành will have built will have built will have built will have built will have built will have built
TL HT Tiếp Diễn will have been building will have been building will have been building will have been building will have been building will have been building
Điều Kiện Cách Hiện Tại would build would build would build would build would build would build
Conditional Perfect would have built would have built would have built would have built would have built would have built
Conditional Present Progressive would be building would be building would be building would be building would be building would be building
Conditional Perfect Progressive would have been building would have been building would have been building would have been building would have been building would have been building
Present Subjunctive build build build build build build
Past Subjunctive built built built built built built
Past Perfect Subjunctive had built had built had built had built had built had built
Imperative build Let′s build build

XEM THÊM: Tổng hợp những động từ bất quy tắc phổ biến nhất

4.8/5 - (206 bình chọn)