Home Học tiếng Anh Quá khứ phân từ của Begin là gì? V1, V2, V3 của Begin chính xác nhất

Quá khứ phân từ của Begin là gì? V1, V2, V3 của Begin chính xác nhất

Quá khứ phân từ của Begin là gì? V1, V2, V3 của Begin chính xác nhất

Động từ bất quy tắc là những từ không tuân theo bất kỳ nguyên tắc chia thì nào và cần người học phải thuộc lòng. Và Begin cũng nằm trong số đó. Vậy bạn đã biết quá khứ của Begin là gì chưa? Cách chia động từ Begin trong tiếng Anh theo các thì như thế nào? Cùng tìm hiểu nhé.

Quá khứ của động từ Begin là gì?

Động từ (V1)Quá khứ đơn (V2)Quá khứ phân từ (V3)Nghĩa của động từ
beginbeganbegunbắt đầu

Ví dụ:

  • What time does the concert begin?
  • The bridge was begun five years ago and the estimated cost has already doubled.

Quá khứ của Begin

Bảng chia động từ Begin theo các thì trong tiếng Anh

Bảng chia động từ
SốSố itSố nhiều
NgôiIYouHe/She/ItWeYouThey
Hiện tại đơnbeginbeginbeginsbeginbeginbegin
Hiện tại tiếp diễnam beginningare beginningis beginningare beginningare beginningare beginning
Quá khứ đơnbeganbeganbeganbeganbeganbegan
Quá khứ tiếp diễnwas beginningwere beginningwas beginningwere beginningwere beginningwere beginning
Hiện tại hoàn thànhhave begunhave begunhas begunhave begunhave begunhave begun
Hiện tại hoàn thành tiếp diễnhave been beginninghave been beginninghas been beginninghave been beginninghave been beginninghave been beginning
Quá khứ hoàn thànhhad begunhad begunhad begunhad begunhad begunhad begun
QK hoàn thành Tiếp diễnhad been beginninghad been beginninghad been beginninghad been beginninghad been beginninghad been beginning
Tương Laiwill beginwill beginwill beginwill beginwill beginwill begin
TL Tiếp Diễnwill be beginningwill be beginningwill be beginningwill be beginningwill be beginningwill be beginning
Tương Lai hoàn thànhwill have begunwill have begunwill have begunwill have begunwill have begunwill have begun
TL HT Tiếp Diễnwill have been beginningwill have been beginningwill have been beginningwill have been beginningwill have been beginningwill have been beginning
Điều Kiện Cách Hiện Tạiwould beginwould beginwould beginwould beginwould beginwould begin
Conditional Perfectwould have begunwould have begunwould have begunwould have begunwould have begunwould have begun
Conditional Present Progressivewould be beginningwould be beginningwould be beginningwould be beginningwould be beginningwould be beginning
Conditional Perfect Progressivewould have been beginningwould have been beginningwould have been beginningwould have been beginningwould have been beginningwould have been beginning
Present Subjunctivebeginbeginbeginbeginbeginbegin
Past Subjunctivebeganbeganbeganbeganbeganbegan
Past Perfect Subjunctivehad begunhad begunhad begunhad begunhad begunhad begun
ImperativebeginLet′s beginbegin

XEM THÊM: Bảng động từ bất quy tắc đầy đủ nhất

Trên đây là những chia sẻ của mình về quá khứ của Begin là gì, cũng như Begin cột 2, Begin cột 3 là từ nào, cũng đều được mình chia sẻ chi tiết và đầy đủ. Chúc các bạn học tốt.