Quá khứ của Become là gì?

0
9979
Quá khứ của Become

Become là một trong những động từ bất quy tắc được sử dụng rất nhiều trong giao tiếp hằng ngày, trong các bài kiểm tra,…. Động từ bất quy tắc thường không theo bất kỳ nguyên tắc chia thì nào và cần người học phải thuộc lòng. Vậy quá khứ của Become là gì? Làm sao để chia động từ với động từ Become? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu cụ thể hơn trong bài viết này nhé.

Quá khứ của động từ Become là gì?

Động từ Quá khứ đơn Quá khứ phân từ Nghĩa của động từ
become became become trở nên, trở thành

Ví dụ:

  • He has just become a father.
  • He became a US citizen in 1955.

Cách chia thì động từ của Become

Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn become become becomes become become become
Hiện tại tiếp diễn am becoming are becoming is becoming are becoming are becoming are becoming
Quá khứ đơn became became became became became became
Quá khứ tiếp diễn was becoming were becoming was becoming were becoming were becoming were becoming
Hiện tại hoàn thành have become have become has become have become have become have become
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been becoming have been becoming has been becoming have been becoming have been becoming have been becoming
Quá khứ hoàn thành had become had become had become had become had become had become
QK hoàn thành Tiếp diễn had been becoming had been becoming had been becoming had been becoming had been becoming had been becoming
Tương Lai will become will become will become will become will become will become
TL Tiếp Diễn will be becoming will be becoming will be becoming will be becoming will be becoming will be becoming
Tương Lai hoàn thành will have become will have become will have become will have become will have become will have become
TL HT Tiếp Diễn will have been becoming will have been becoming will have been becoming will have been becoming will have been becoming will have been becoming
Điều Kiện Cách Hiện Tại would become would become would become would become would become would become
Conditional Perfect would have become would have become would have become would have become would have become would have become
Conditional Present Progressive would be becoming would be becoming would be becoming would be becoming would be becoming would be becoming
Conditional Perfect Progressive would have been becoming would have been becoming would have been becoming would have been becoming would have been becoming would have been becoming
Present Subjunctive become become become become become become
Past Subjunctive became became became became became became
Past Perfect Subjunctive had become had become had become had become had become had become
Imperative become Let′s become become

XEM THÊM: Bảng động từ bất quy tắc thông dụng

5/5 - (100 bình chọn)