Home Học tiếng Anh 50 động từ bất quy tắc thông dụng bạn nhất định phải nắm

50 động từ bất quy tắc thông dụng bạn nhất định phải nắm

50 động từ bất quy tắc thông dụng bạn nhất định phải nắm

Đóng vai trò cực kì quan trọng đối với đại đa số các ngữ pháp tiếng Anh, các động từ bất quy tắc luôn là chủ điểm khó nhằn đói với các bạn mới bắt đầu học tiếng Anh do phải mất rất nhiều thời gian để ghi nhớ. Hiểu được khó khăn mà các bạn học đang gặp phải, chúng mình hôm nay mang đến đây bộ 50 động từ bất quy tắc thông dụng bạn nhất định phải nắm giúp các bạn cải thiện và trau dồi tiếng Anh của bản thân.

50 Động từ bất quy tắc sẽ được xếp thành bảng, gồm 3 cột như sau:

  • Cột 1 là V0 (Bare infinity): động từ nguyên mẫu;
  • Cột 2 là V2 (Past tense): động từ được chia ở dạng quá khứ;
  • Cột 3 là V3 (Past participle): động từ được chia ở dạng quá khứ phân từ.
Infinitive (Vbare) Past Tense Form (V2) Past Participle (V3)
1 become became become
2 begin began begun
3 break broke broken
4 bring brought brought
5 build built built
6 buy bought bought
7 choose chose chosen
8 come came come
9 cut cut cut
10 draw drew drawn
11 drive drove driven
12 fall fell fallen
13 feel felt felt
14 find found found
15 get got got/gotten (US)
16 give gave given
17 go went gone
18 grow grew grown
19 hear heard heard
20 hold held held
21 keep kept kept
22 know knew known
23 lead led led
24 leave left left
25 let let let
26 lie lay lain
27 lose lost lost
28 make made made
29 mean meant meant
30 meet met met
31 pay paid paid
32 put put put
33 read read read
34 rise rose risen
35 run ran run
36 say said said
37 see saw seen
38 send sent sent
39 set set set
40 show showed shown
41 sit sat sat
42 speak spoke spoken
43 spend spent spent
44 stand stood stood
45 take took taken
46 tell told told
47 think thought thought
48 understand understood understood
49 wear wore worn
50 write wrote written

XEM THÊM: Bảng 360 động từ bất quy tắc thường gặp nhất

Bên cạnh bộ 50 động từ bất quy tắc thông dụng thì vẫn còn rất nhiều kiến thức ngữ pháp tiếng Anh bổ ích khác mà chúng mình muốn gửi dến bạn. Hãy tham khảo thêm nhiều bài viết khác để cập nhật thêm kiến thức nhé.