Home Học tiếng Anh 30 động từ bất quy tắc thông dụng trong tiếng Anh

30 động từ bất quy tắc thông dụng trong tiếng Anh

30 động từ bất quy tắc thông dụng trong tiếng Anh

Trong quá trình học tiếng Anh, chia động từ là mảng ngữ pháp quan trọng mà bất cứ ai cũng đều phải học qua. Nhưng thực tế lại có trên 600 động từ bất quy tắc tiếng Anh khiến nhiều người học đau đầu. Chính vì thế, bài viết hôm nay của chúng tôi sẽ giới thiệu 30 động từ bất quy tắc thông dụng trong tiếng Anh. Hãy tham khảo nhé!

STTV1(Nguyên thể – Infinite)V2(Quá khứ – Past)V3(Phân từ 2 – Past Participle (P2))
1bewas/werebeen
2becomebecamebecome
3comecamecome
4dodiddone
5drinkdrankdrunk
6eatateeaten
7fallfellfell
8feelfeltfelt
9findfoundfound
10flyflewflown
11getgotgot / gotten
12givegavegiven
13gowentgone
14havehadhad
15knowknewknown
16leaveleftleft
17makemademade
18meanmeantmeant
19putputput
20readreadread
21rideroderidden
22runranrun
23saysaidsaid
24seesawseen
25singsangsung
26taketooktaken
27teachtaughttaught
28telltoldtold
29thinkthoughtthought
30writewrotewritten

Vậy là chúng tôi vừa cung cấp bảng 30 động từ bất quy tắc tiếng Anh thông dụng nhất. Hy vọng rằng các bạn học sinh sẽ không còn ngán ngẩm với việc ghi nhớ từ cũng như thực hành các bài tập chia động từ nữa.