Home Học tiếng Anh 30 động từ bất quy tắc thông dụng trong tiếng Anh

30 động từ bất quy tắc thông dụng trong tiếng Anh

30 động từ bất quy tắc thông dụng trong tiếng Anh

Trong quá trình học tiếng Anh, chia động từ là mảng ngữ pháp quan trọng mà bất cứ ai cũng đều phải học qua. Nhưng thực tế lại có trên 600 động từ bất quy tắc tiếng Anh khiến nhiều người học đau đầu. Chính vì thế, bài viết hôm nay của chúng tôi sẽ giới thiệu 30 động từ bất quy tắc thông dụng trong tiếng Anh. Hãy tham khảo nhé!

STT V1(Nguyên thể – Infinite) V2(Quá khứ – Past) V3(Phân từ 2 – Past Participle (P2))
1 be was/were been
2 become became become
3 come came come
4 do did done
5 drink drank drunk
6 eat ate eaten
7 fall fell fell
8 feel felt felt
9 find found found
10 fly flew flown
11 get got got / gotten
12 give gave given
13 go went gone
14 have had had
15 know knew known
16 leave left left
17 make made made
18 mean meant meant
19 put put put
20 read read read
21 ride rode ridden
22 run ran run
23 say said said
24 see saw seen
25 sing sang sung
26 take took taken
27 teach taught taught
28 tell told told
29 think thought thought
30 write wrote written

Vậy là chúng tôi vừa cung cấp bảng 30 động từ bất quy tắc tiếng Anh thông dụng nhất. Hy vọng rằng các bạn học sinh sẽ không còn ngán ngẩm với việc ghi nhớ từ cũng như thực hành các bài tập chia động từ nữa.