Home Học tiếng Anh Vị trí của trạng từ chỉ tần suất trong câu hỏi

Vị trí của trạng từ chỉ tần suất trong câu hỏi

Vị trí của trạng từ chỉ tần suất trong câu hỏi

Vị trí của trạng từ chỉ tần suất trong câu hỏi có sự khác biệt với trong câu khẳng định hay câu phủ định. Muốn biết cụ thể hơn thì theo dõi bài viết dưới đây nhé!

1. Trạng từ chỉ tần suất là gì?

Trạng từ chỉ tần suất, tiếng Anh là adverbs of frequency. Đây là một trong những dạng của trạng từ trong tiếng Anh, được dùng để diễn tả mức độ thường xuyên của hành động.
Dưới đây là một số trạng từ chỉ tần suất và ví dụ cụ thể để các bạn dễ hình dung hơn:
Vị trí của trạng từ chỉ tần suất trong câu hỏi

2. Vị trí của trạng từ chỉ tần suất trong câu hỏi

Trong câu nghi vấn, chúng ta đặt trạng từ chỉ tần suất trước động từ chính:

 • Do you sometimes visit your grandma?
 • Do you often go to the beach?
 • Do you usually cook at home?

Và đứng trước tính từ:

 • Is she always late for volleyball practice?
 • Are they usually so grumpy?
 • Is he always late for work?

3. Cách dùng adverbs of frequency cho từng trường hợp

Có 2 cách dùng trạng từ chỉ tần suất, cụ thể như sau:
Trạng từ chỉ tần suất diễn tả mức độ thường xuyên của hành động. Mức độ có thể là luôn luôn, thường, thỉnh thoảng, hiếm khi, không bao giờ,….
Ví dụ:

 • They always hang out together.
 • The Northern Lights are usually green.
 • You normally see them best in September or March.
 • It’s often cloudy.
 • Occasionally I meet her for a coffee.
 • never go to the supermarket alone.

Trạng từ chỉ tần suất được dùng để trả lời câu hỏi “How often…?”. Để trả lời câu hỏi này, có nhiều trạng từ chỉ tần suất khác như:

 • once/twice/three times… a day/a week/a month/a year…
 • once in a life time
 • hardly ever
 • rarely
 • never

Ví dụ:

 • How often do you go to the library? – I go to the library once a week.
 • How often do you play sports? – As often as possible.
 • How often do you have to travel on business? – It happens two or three times a year.
 • How often do you have your hair cut? – Usually once a month, but sometimes twice a month

4. Bài tập về vị trí của trạng từ chỉ tần suất trong câu hỏi có đáp án

Bài 1: Sử dụng trạng từ chỉ tần suất để trả lời những câu hỏi về bản thân bạn sau đây:

 1. What do you seldom do when you are in English class?
 2. What kinds of movies do you never watch?
 3. What do you sometimes eat for breakfast?
 4. Are you always tired in the mornings? Why? Why not?
 5. What do you often do on the weekends?
 6. What kinds of food do you rarely eat? Why?
 7. What things do you seldom drink? Why?
 8. What time do you usually get up in the morning?
 9. Do you always text your friend?
 10. What do you sometimes dream about?

Bài 2: Hoàn thành các câu hỏi sau:

 1. How ……….. renew a passport? (often to you do have)
 2. Have you been to Boston? (ever)
 3. Do you play the piano? (often)
 4. Do you take the bus to school? (always)
 5. dream/now/?/you/Spanish/sometimes/in/Do
 6. Italian/you/parents/speak/your/Do/?/normally/in/with
 7. sing/do/shower/?/often/the/How/you/in
 8. listen/music/you/to/often/?/reggaeton/do/how
 9. Does John watch TV? (seldom)
 10. Does she love him? (always)

Đáp án:
Bài 2:

 1. often do you have to
 2. Have you ever been to Boston?
 3. Do you often play the piano?
 4. Do you always take the bus to school?
 5. Do you sometimes dream in Spanish now?
 6. Do you normally speak in Italian with your parents?
 7. How often do you sing in the shower?
 8. How often do you listen to reggaeton music?
 9. Does John seldom watch TV?
 10. Does she always love him?

Hi vọng bài viết với phần lý thuyết và bài tập thực hành trên đây giúp ích cho các bạn trong học tập cũng như trong công việc. Ngoài ra, nếu muốn hiểu rõ hơn về trạng từ chỉ tần suất, bạn có thể tham khảo bài viết được đính kèm ở link dưới đây.
Xem thêm: Trạng từ chỉ Tần suất (Adverb of frequency) trong tiếng Anh- Định nghĩa, bài tập