Home Tài Liệu - Giáo Trình Minano Nihongo TỪ VỰNG MINNA NO NIHONGO BÀI 24

TỪ VỰNG MINNA NO NIHONGO BÀI 24

TỪ VỰNG MINNA NO NIHONGO BÀI 24

Mới đây thôi mà chúng ta đã đi qua hơn 3/4 của quyển Minna no Nihongo sơ cấp 1 rồi. 23 bài từ vựng trước các bạn hãy cố gắng ôn lại trước khi chúng ta bước vào học từ vựng Minna no Nihongo bài 24 hôm nay nhé!

STTTừ VựngKanjiNghĩa
1くれますcho ,tặng(tôi)
2つれていきます連れて行きますdẫn đi
3つれてきます連れて来ますdẫn đến
4おくります送りますđưa đi ,đưa đến,tiễn
5しょうかいします紹介しますgiới thiệu
6あんないします案内しますhướng dẫn,chỉ đường
7せつめいします説明しますgiải thích ,trình bày
8いれますpha(cà phê)
9おじいさん / おじいちゃんông nội,ông ngoại,ông
10おばあさん / おばあちゃんbà nội,bà ngoại,bà
11じゅんび準備chuẩn bị
12いみ意味ý nghĩa
13おかしお菓子bánh kẹo
14ぜんぶ全部toàn bộ,tất cả
15じぶんで自分でtự mình
16ほかに他にngoài ra,bên cạnh đó
17おべんとうお弁当cơm hộp
18ははのひ母の日ngày của mẹ

Đó là tất cả từ vựng Minna no Nihongo bài 24, hãy ôn tập lại tất cả để chúng ta cùng tiếp tục với bài cuối cùng của quyển sơ cấp 1 nhé!