Tổng hợp những linking verb + adv trong tiếng Anh

0
2170
Tổng hợp những linking verb + adv trong tiếng Anh

Có những linking verb nào có thể kết hợp với trạng từ? Muốn biết chi tiết thì theo dõi bài viết dưới đây của JES nhé!
Trước tiên, muốn giải đáp được câu hỏi này, các bạn phải hiểu linking verb là gì và chức năng của nó trong câu.

1. Linking verb là gì?

Linking verb (liên động từ) là một nhóm các động từ đặc biệt có chức năng nối giữa chủ ngữ và vị ngữ là tính từ. Không giống như các động từ khác, linking verb không dùng để diễn tả hành động. Vì vậy chúng bổ nghĩa cho tính từ chứ không phải cho phó từ.
Ví dụ:

  • Mary feels bad about her test grade.
  • Children become tired quite easily.
  • Lucy looks radiant in her new dress.
  • Ted will be a bridegroom this year.

2. Có những linking verb nào có thể kết hợp với trạng từ?

Từ định nghĩa trên, ta có thể đưa ra kết luận rằng, không có trạng từ (phó từ) nào có thể kết hợp cùng linking verb.

3. Một số lưu ý khác khi sử dụng linking verb

  • Không dùng để diễn tả hành động mà để diễn tả trạng thái hoặc bản chất sự việc
  • Đằng sau chúng phải là tính từ, không phải là phó từ
  • Không được chia dạng tiếp diễn dù ở bất cứ loại thì nào

4. Những linking verb thông dụng

  • Tất cả linking verb ở dạng to be:
Is Can be May be
Am Could be Might be
Are Will be Must be
Was Would be Has been
Were Shall be Have been
  Should be Had been
  • Các linking verb khác:
Linking verb Ý nghĩa Ví dụ
Seem dường như It seems tough to get to the top of this mountain.
Appear hóa ra It appears that she failed the test.
Become trở thành, trở nên He became better than the previous time.
Grow trở nên She grows prettier every day.
Prove tỏ ra He always proves to be smart every time.
Remain vẫn The data remained unchanged over time.
Stay giữ Remember to stay calm during the test.
Look trông có vẻ She looks immensely stunning in that dress.
Smell mùi It smells so good.
Sound nghe có vẻ It sounds interesting.
Taste có vị It tastes delicious.
Feel cảm thấy He felt so bad after the conversation with his boss.

Mong rằng sau bài viết này các bạn đã hiểu và ghi nhớ được rằng đằng sau linking verb sẽ không bao giờ là một trạng từ (phó từ). Dù đây chỉ là một điểm ngữ pháp nhỏ nhưng việc nắm chắc chúng sẽ giúp bạn sử dụng tiếng Anh cách trôi chảy và tự nhiên hơn.
Xem thêm: Linking verb (liên động từ) trong tiếng Anh

5/5 - (100 bình chọn)