Home Học tiếng Anh Tiếng Anh 7 Unit 8 Project (trang 91) – Global Success có đáp án

Tiếng Anh 7 Unit 8 Project (trang 91) – Global Success có đáp án

Tiếng Anh 7 Unit 8 Project (trang 91) – Global Success có đáp án

Tiếng Anh 7 Unit 8 Project (trang 91) – Global Success kèm đáp án chi tiết được Jes.edu.vn biên soạn kỹ càng, chắc chắn sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích không chỉ cho học sinh mà còn cho cả giáo viên. Hãy cùng theo dõi ngay nhé!

Work in groups.

Làm việc theo nhóm.

1. Choose one of your favourite films and design a poster for it, including:

(Chọn một trong những bộ phim yêu thích của bạn và thiết kế áp phích cho bộ phim đó, bao gồm các thông tin sau:)

– name of the film (tên phim)

– type of film (thể loại phim)

– its director and main actors / actresses (đạo diễn và các nam diễn viên / nữ diễn viên chính)

– a short summary (tóm tắt ngắn nội dung phim)

– your overall opinion about the film (ý kiến chung của bạn về bộ phim)

– the showtime and cinema (thời gian chiếu và chiếu tại rạp chiếu phim nào)

– pictures or photos to illustrate the film (hình ảnh hoặc ảnh chụp để minh họa cho bộ phim)

2. Organise them into an exhibition.

(Tổ chức thành một buổi triển lãm.)

3. Vote for the best poster.

(Bình chọn cho áp phích tốt nhất.)

Bài làm tham khảo:

Lời giải chi tiết

Name of film

(Tên phim)

Titanic

Type of film

(Thể loại)

Romance, Historical, Drama – Tình cảm, lịch sử, tâm lý

Director 

(Đạo diễn)

James Cameron

Main actors / actresses

(Diễn viên chính)

Leonardo DiCaprio (as Jack Dawson) – Leonardo DiCaprio (vai Jack Dawson)

Kate Winslet (as Rose DeWitt Bukater) – Kate Winslet (vai Rose DeWitt Bukater)

A short summary 

(Tóm tắt)

Titanic is a romantic story between Jack Dawson, a poor man from England, and Rose DeWitt Bukater, a young woman from the upper class. They meet aboard the legendary Titanic, facing challenges from social differences and the tragic sinking of the ship. – Titanic là câu chuyện tình lãng mạn giữa Jack Dawson, một người nghèo đến từ Anh, và Rose DeWitt Bukater, một phụ nữ trẻ thuộc tầng lớp thượng lưu. Họ gặp nhau trên chuyến tàu Titanic, con tàu huyền thoại, và tình yêu của họ phải đối mặt với những thách thức từ sự chênh lệch xã hội và thảm họa chìm tàu.

Overall opinion

(Ý kiến chung)

Titanic is highly praised for both its artistic and commercial aspects. It is not only a emotionally charged romantic film but also commended for its graphics, music, and outstanding performances by the cast. – Titanic được đánh giá cao về cả khía cạnh nghệ thuật và thương mại. Nó không chỉ là một bộ phim lãng mạn đầy cảm xúc, mà còn được khen ngợi về đồ họa, âm nhạc và diễn xuất xuất sắc của các diễn viên.

Áp phích: