Home Học tiếng Anh Tiếng Anh 7 Unit 5 Skill 1 (trang 56) – Global Success có đáp án

Tiếng Anh 7 Unit 5 Skill 1 (trang 56) – Global Success có đáp án

Tiếng Anh 7 Unit 5 Skill 1 (trang 56) – Global Success có đáp án

Bài viết hôm nay sẽ cung cấp đáp án chính xác kèm theo phần giải thích chi tiết cho từng bài tập trong Unit 5: Skills 1 – Tiếng Anh lớp 7 Global Success (Trang 56). Nội dung đã được biên soạn kỹ lưỡng nhằm giúp các bạn học sinh có thể nắm vững kiến thức và tăng cường hiệu quả học tập trong Unit 5 – Food and Drink.

Bài 1. Work in pairs. Discuss the following questions.

Làm việc theo cặp. Thảo luận những câu hỏi sau.

1. Is pho popular in your neighborhood?

(Phở có phổ biến ở khu vực của bạn không?)

2. When can we have pho?

(Chúng ta ăn phở vào lúc nào?)

3. What are the main ingredients of pho?

(Nguyên liệu chính của phở là gì?)

Lời giải tham khảo:

1. Yes, it is. (Có, phở có phổ biến ở chỗ tôi.)

2. We have it in the morning. (Chúng ta ăn phở vào buổi sáng.)

3. The main ingredients of pho are noodles and beef or chicken,…(Nguyên liệu chính của phở là bánh phở và thịt bò hoặc gà,…)

Bài 2. Read Phong’s blog. Match the underlined words in the text with their meanings.

Đọc blog của Phong. Nối các từ được gạch chân trong văn bản với nghĩa của chúng.

1. snacka. cooking something slowly, often in water
2. tasteb. the flavour of something
3. brothc. soup made by boiling bones, meat, etc. and vegetables in water
4. stewingd. a small meal, usually eaten in a hurry
5. bonelesse. without bones.

Pho is a special kind of traditional Vietnamese dish. Its main ingredients are rice noodles and slices of beef or chicken. It is one of the most common dishes you will find in Viet Nam. People enjoy pho at all times of the day, even for a late-night snack. Pho has a very special taste. The rice noodles are made from the best kind of rice. There are two main kinds of pho: pho bo (beef noodle soup) and pho ga (chicken noodle soup). The broth for pho is made by stewing beef or chicken bones for a long time in a big pot. The meat (beef and chicken) served with pho is boneless and cut into thin slices … It’s really delicious! Tell me about a popular dish in your area!

Posted by Phong on Feb 22 at 5.30 p.m. 

Tạm dịch:

Phở là một món ăn truyền thống đặc biệt của Việt Nam. Những thành phần chính của nó là bánh phở và những lát thịt bò hoặc gà. Đây là một trong những món ăn phổ biến nhất bạn có thể tìm thấy ở Việt Nam. Người ta thường thưởng thức phở vào mọi thời điểm trong ngày, thậm chí là làm một bữa ăn nhẹ vào buổi tối. Phở có một hương vị đặc biệt. Bánh phở được làm từ loại gạo tốt nhất. Có hai loại chính của phở: phở bò (nước dùng phở bò) và phở gà (nước dùng phở gà). Nước dùng cho phở được nấu từ việc ninh xương bò hoặc gà trong một nồi lớn trong thời gian dài. Thịt (bò và gà) được phục vụ với phở là không có xương và được cắt thành lát mỏng… Nó thực sự ngon! Hãy kể cho tôi về một món ăn phổ biến trong khu vực của bạn!

Đăng bởi Phong vào ngày 22 tháng 2 lúc 5:30 chiều.

Đáp án:

1 – d. snack = a small meal, usually eaten in a hurry (bữa ăn nhẹ = một bữa ăn nhỏ, thường ăn vội vàng)

2 – b. taste = the flavour of something (mùi vị = hương vị của một cái gì đó)

3 – c. broth = soup made by boiling bones, meat, etc. and vegetables in water  (nước dùng = canh được luộc bằng xương, thịt,…. và rau ở trong nước)

4 – a. stewing = cooking something slowly, often in water (hầm = nấu một cái gì đó từ từ, thường xuyên trong nước)

5 – e. boneless = without bones (không xương = không có xương)

Bài 3: Read Phong’s blog again and circle the correct answer A, B, or C.

Đọc lại blog của Phong và khoanh tròn câu trả lời đúng A, B hoặc C.

1. The text is mainly about _______. (Văn bản chủ yếu nói về _______.)

A. pho, a popular dish in Viet Nam (phở, một món ăn phổ biến ở Việt Nam)

B. popular dishes in Viet Nam (những món ăn phổ biến ở Việt Nam)

C. different ways to cook pho (các cách nấu phở khác nhau)

2. Pho is made mainly with _______.(Phở được làm chủ yếu bằng _______.)

A. rice noodles and beef or chicken (mì gạo và thịt bò hoặc gà)

B. rice, pork, and vegetables (gạo, thịt lợn và rau)

C. fish, shrimp, and noodles (cá, tôm và mì)

3. We enjoy pho ________. (Chúng ta thưởng thức phở ________.)

A. only for breakfast (chỉ cho bữa sáng)

B. for lunch and dinner (cho bữa trưa và bữa tối)

C. at any time of the day (vào bất kỳ thời điểm nào trong ngày)

4. To make noodles for pho, we use __________. (Để tạo sợi mì cho phở, chúng ta sử dụng __________.)

A. a variety of sticky rice (nhiều loại gạo nếp)

B. the best kind of rice (loại gạo ngon nhất)

C. eggs and rice flour (trứng và bột gạo)

5. The broth for pho is made by ________. (Nước dùng cho phở được làm bởi ________.)

A. slowly cooking beef or chicken bones (nấu từ từ xương bò hoặc xương gà)

B. cooking beef or chicken with fish sauce (nấu thịt bò hoặc thịt gà với nước mắm)

C. boiling potatoes and chicken bones for a long time (luộc khoai tây và xương gà trong thời gian dài)

Đáp án:

1. A – 2. A – 3. C – 4. B – 5. A

Ghi chú về một loại đồ ăn hoặc thức uống phổ biến trong khu vực của bạn. Hãy nghĩ về các thành phần chính của nó, tần suất và thời điểm bạn dùng nó.

Food or drink

Ingredients

How often and when

 

 


Bài 5: Work in groups of 3 or 4. Take turns to talk about a popular food and drink in your area.

Làm việc theo nhóm 3 hoặc 4. Lần lượt nói về đồ ăn và thức uống phổ biến trong khu vực của bạn.

Lời giải tham khảo:

Banh mi is a beloved and widely consumed food in Vietnam, appreciated by both locals and foreign tourists. It consists of a baguette filled with grilled or roasted meats such as pork, beef, or chicken, cold cuts, or pate, complemented by fresh vegetables like cucumber, carrot, and cilantro. To enhance its delicious flavor, it is often adorned with condiments such as mayonnaise or savory sauces like chili sauce.

Dịch:

Bánh mì là một món ăn phổ biến và được nhiều người ưa chuộng tại Việt Nam, không chỉ là người dân địa phương mà còn là du khách nước ngoài. Nó bao gồm một chiếc bánh mì gồm thịt nướng hoặc quay (ví dụ như thịt heo, bò, gà), các loại thịt lạnh, hoặc pate, kèm theo rau sống như dưa chuột, cà rốt, và rau mùi. Thường thì nó được phục vụ kèm với sốt mayonnaise hoặc các loại sốt mặn khác như sốt ớt, làm tăng thêm hương vị ngon miệng.