Home Học tiếng Anh Tiếng Anh 7 Unit 5 Project (trang 59) – Global Success có đáp án

Tiếng Anh 7 Unit 5 Project (trang 59) – Global Success có đáp án

Tiếng Anh 7 Unit 5 Project (trang 59) – Global Success có đáp án

Bài viết này của Jes.edu.vn sẽ cung cấp hướng dẫn giải bài tập Tiếng Anh 7 Unit 5 Project (trang 59) – Global Success chi tiết. Đây là nguồn tài liệu tham khảo hữu ích cho cả giáo viên, phụ huynh và học sinh. Mời bạn đọc cùng theo dõi nhé!

Bài 1. Work in groups. Design a poster about eating habits in an area or a foreign country you know, including

Làm việc nhóm. Thiết kế một áp phích về thói quen ăn uống ở một khu vực hoặc một quốc gia xa lạ mà bạn biết, bao gồm:

– names of main meals and mealtimes (tên các bữa ăn chính và giờ ăn)

– names of common food / drink for each meal (tên của thức ăn / thức uống thông thường cho mỗi bữa ăn)

– pictures or photos to illustrate the meals (tranh hoặc hình ảnh để minh họa các bữa ăn)

Lời giải tham khảo:

1. Bữa sáng

2. Bữa trưa

3. Bữa tối

Bài 2: Then organise an exhibition of all the posters in your class. Present your poster to the class.

Sau đó, tổ chức một cuộc triển lãm tất cả các áp phích trong lớp của bạn. Trình bày áp phích của bạn trước lớp.

Lời giải tham khảo:

Today, I will be presenting my poster on the dietary habits prevalent in our country – Vietnam. In Vietnam, we typically observe three main meals throughout the day, which include breakfast, lunch, and dinner. Around 6:30 a.m., a common practice is to have a light breakfast consisting of a bowl of pho or bread. Alternatively, some individuals opt for a bowl of instant noodles accompanied by a cup of coffee before heading to work. Lunch is commonly scheduled for around 11:30 a.m., featuring a plate of fried rice and a refreshing glass of juice. As for dinner, it typically commences at 6:00 p.m., involving a meal with rice, an assortment of vegetables, along with some meat and fish. Following the main course, it is customary to enjoy some fruit and conclude the meal with a cup of tea.

Dịch: 

Hôm nay, tôi sẽ trình bày poster của mình về thói quen ăn uống phổ biến ở quê hương chúng ta – Việt Nam. Ở Việt Nam, chúng ta thường có ba bữa chính trong ngày, bao gồm bữa sáng, trưa và tối. Khoảng 6:30 sáng, người ta thường có một bữa sáng nhẹ với một tô phở hoặc bánh mì. Một số người ăn một tô mì ống và uống một cốc cà phê trước khi đi làm. Bữa trưa thường bắt đầu khoảng 11:30 sáng. Họ thường ăn một đĩa cơm chiên và uống nước trái cây. Bữa tối thường bắt đầu lúc 18:00 với cơm, nhiều rau củ, một số thịt và cá. Sau đó, họ thường ăn một số trái cây và uống một tách trà.