Home Học tiếng Anh Tiếng Anh 7 Unit 4 Skill 2 (trang 47) – Global Success có đáp án

Tiếng Anh 7 Unit 4 Skill 2 (trang 47) – Global Success có đáp án

Tiếng Anh 7 Unit 4 Skill 2 (trang 47) – Global Success có đáp án

Trong bài viết này, Jes sẽ cung cấp đáp án chính xác kèm theo giải thích chi tiết cho bài tập thuộc chương trình Tiếng Anh lớp 7 Unit 4: Skills 2 – Global Success (Trang 47). Nội dung đã được biên soạn kỹ càng nhằm hỗ trợ bạn đọc trong việc nắm chắc kiến thức như tăng cường hiệu quả học tập trong môn Tiếng Anh.

Bài 1. Discuss the question below with a partner.

Thảo luận câu hỏi với bạn bè.

What do you know about street painting? (Bạn biết gì về vẽ tranh đường phố?)

Lời giải tham khảo:

Street Painting is a popular form of art carried out in public spaces, often on walls, fences, sidewalks, and other surfaces in the city. Street artists utilize various mediums such as paint, stickers to convey messages, showcase their creative talents, or simply to beautify the surrounding space

Tạm dịch:.

Vẽ tranh đường phố là một hình thức nghệ thuật nổi tiếng được thực hiện trên không gian công cộng, thường là trên tường, tường rào, lề đường, và các bề mặt khác trong thành phố. Nghệ sĩ đường phố sử dụng nhiều loại phương tiện như sơn, sticker để truyền đạt thông điệp, thể hiện tài năng sáng tạo của họ, hoặc đơn giản là để làm đẹp không gian xung quanh.

Bài 2: Listen to a man talking about street painting and tick (✓) the words you hear.

Nghe một người đàn ông nói về bức tranh đường phố và đánh dấu (✓) vào những từ bạn nghe được.

1. artists ❑ (họa sĩ / nghệ sĩ)  

2. music ❑ (âm nhạc)    

3. painting ❑ (bức vẽ)

4. enjoy ❑ (thích / tận hưởng / thưởng thức)  

5. museum ❑ (bảo tàng)

Bài nghe:

Street painting – or street art – is an old type of art. In the 16th century artists began to draw on the pavement using chalk. Today, you can see street painting events everywhere. They attract many people who come to enjoy and take part in them. Many of them are free too. So join in and become an artist yourself!

One of the largest events in the United States is the Lake Worth Street Painting Festival. It began in 1994 and now occurs every February with the support of artists and volunteers. It is free for everyone. About 100,000 visitors come to enjoy it. About 600 artists work on the pavement to make the street a huge art gallery!

Tạm dịch: 

Nghệ thuật vẽ trên đường phố – hoặc nghệ thuật đường phố – là một loại hình nghệ thuật cổ điển. Vào thế kỷ 16, các nghệ sĩ bắt đầu vẽ trên lề đường bằng phấn. Ngày nay, bạn có thể thấy các sự kiện vẽ trên đường phố khắp mọi nơi. Chúng thu hút nhiều người đến tham gia và thưởng thức. Nhiều sự kiện như vậy thậm chí là miễn phí. Vậy nên hãy tham gia và trở thành nghệ sĩ của chính mình!

Một trong những sự kiện lớn nhất tại Hoa Kỳ là Lễ hội Vẽ Trên Đường Phố Lake Worth. Nó bắt đầu từ năm 1994 và hiện diễn ra hàng năm vào tháng 2 với sự hỗ trợ của các nghệ sĩ và tình nguyện viên. Đây là sự kiện miễn phí cho tất cả mọi người. Có khoảng 100.000 khách thăm đến thưởng thức. Khoảng 600 nghệ sĩ làm việc trên lề đường để biến con đường thành một bảo tàng nghệ thuật khổng lồ!

Đáp án:

1. artists 2. painting 3. enjoy

Bài 3: Listen to the passage again and choose the correct answers.

Nghe lại đoạn văn và chọn đáp án đúng

1. Street painting began ______.

(Vẽ tranh đường phố bắt đầu…)

A. in the 16th century (vào thế kỉ 16)

B. in the 6th century (vào thế kỉ 6)

C. in 1994 (vào năm 1994)

2. At a street painting event, you can ______.

(Ở sự kiện vẽ tranh đường phố, bạn có thể…)

A. buy a painting (mua tranh vẽ)

B. talk to artists (trò chuyện với các họa sĩ)

C. become an artist (trở thành một họa sĩ)

3. The Lake Worth Street Painting Festival happens ______.

(Lễ hội vẽ tranh đường phố hồ Worth diễn ra…)

A. only sometimes (chỉ thi thoảng)

B. every month (mỗi tháng)

C. every year (mỗi năm)

4. About ______ artists take part in the Lake Worth Street Painting Festival.

(Khoảng … họa sĩ tham gia Lễ hội vẽ tranh đường phố hồ Worth.)

A. 100,000

B. 600

C. 60 

Đáp án:

1. A: Street painting began in the 16th century. (Vẽ tranh đường phố bắt đầu vào thế kỉ 16.)

Thông tin: In the 16th century artists began to draw on the pavement using chalk. (Vào thế kỷ 16, các nghệ sĩ bắt đầu vẽ trên lề đường bằng phấn)

2. C:  At a street painting event, you can become an artist. (Ở sự kiện vẽ tranh đường phố, bạn có thể trở thành một họa sĩ.)

Thông tin: So join in and become an artist yourself! (Vậy nên hãy tham gia và trở thành nghệ sĩ của chính mình!)

3. C: The Lake Worth Street Painting Festival happens every year. (Lễ hội vẽ tranh đường phố hồ Worth diễn ra mỗi năm.)

Thông tin: One of the largest events in the United States is the Lake Worth Street Painting Festival. It began in 1994 and now occurs every February with the support of artists and volunteers. (Một trong những sự kiện lớn nhất tại Hoa Kỳ là Lễ hội Vẽ Trên Đường Phố Lake Worth. Nó bắt đầu từ năm 1994 và hiện diễn ra hàng năm vào tháng 2 với sự hỗ trợ của các nghệ sĩ và tình nguyện viên.)

4. B: About 600 artists take part in the Lake Worth Street Painting Festival. (Khoảng 600 họa sĩ tham gia Lễ hội vẽ tranh đường phố hồ Worth.)

Thông tin: About 600 artists work on the pavement to make the street a huge art gallery! (Khoảng 600 nghệ sĩ làm việc trên lề đường để biến con đường thành một bảo tàng nghệ thuật khổng lồ!)

Bài 4: Read the following letter and choose the correct answers.

Đọc bức thư sau và chọn câu trả lời đúng.

28 Pham Van Dong Rd. Ha Noi

Nov 15, 20…

Hey Jack,

Let’s go to see the water puppet show this Saturday night at 8 p.m. At the show, you can see how artists control the puppets on water. I’m sure you’ll like it. It’s at 57B Dinh Tien Hoang St., Hoan Kiem Dist. How about meeting at 7:45 outside the theatre? Let me know if you can make it.

Looking forward to seeing you there.

Best,

Chau

1. This letter is from Chau to ___________.

(Bức thư này từ Châu gửi đến…)

A. a friend (một người bạn)

B. a teacher (một giáo viên)

C. an old man (một ông lão)

2. Chau writes this letter to ________.

(Châu viết bức thư này để…)

A. order Jack to perform a show (yêu cầu Jack trình diễn một tiết mục)

B. invite Jack to see a show (mời Jack đi xem một màn trình diễn)

C. make a complaint (đưa ra lời phàn nàn)

Tạm dịch:

28 Phạm Văn Đồng, Hà Nội

15 Th11, 20…

Chào Jack,

Hãy cùng đi xem màn biểu diễn rối nước vào tối thứ Bảy này lúc 8 giờ tối nhé. Tại buổi biểu diễn, bạn có thể thấy cách nghệ sĩ điều khiển những con rối trên mặt nước. Chắc chắn bạn sẽ thích thú. Địa điểm là 57B Đinh Tiên Hoàng, Quận Hoàn Kiếm. Có thể gặp nhau lúc 7:45 trước cổng nhà hát không? Hãy cho tôi biết nếu bạn có thể tham gia.

Mong sớm gặp bạn ở đó.

Trân trọng,

Châu

Đáp án:

1 – A. This letter is from Chau to a friend.

(Bức thư của Châu gửi đến một người bạn.)

Giải thích: Hey Jack, => cách xưng hô được dùng với bạn bè

2 – B. Chau writes this letter to invite Jack to see a show.

(Châu viết bức thư này để mời Jack đi xem một chương trình.)

Giải thích: Let’s go to see the water puppet show…. (Hãy đi xem chương trình múa rối nước ….)

Bài 5: Write a letter to invite someone to a street painting festival, using the following cues.

Viết thư mời ai đó đến Lễ hội vẽ tranh đường phố, sử dụng những gợi ý sau.

– Event: Street Painting Festival

(Sự kiện: Lễ hội vẽ tranh đường phố)

– Start time: 9 o’clock, Sunday morning

(Thời gian bắt đầu: 9h, sáng Chủ nhật)

– Place: Central Rd.

(Địa điểm: Central Rd.)

– Activities: meeting street artists, drawing pictures on the street

(Hoạt động: gặp gỡ các họa sĩ đường phố, vẽ tranh trên đường phố)

– Time to meet: 8:45

(Thời gian gặp nhau: 8:45)

Lời giải tham khảo:

135 Nguyen Thi Minh Khai St, Ho Chi Minh City

Nov 12, 2025

Hi Khue,

Let’s go to see the Street Painting Festival this Sunday morning at 9 a.m. At the festival, you can meet street artists, draw pictures on the street. I’m sure you’ll like it. It’s at Central Rd.t. How about meeting at 8:45 at the bus stop? Let me know if you can make it.

Looking forward to seeing you there.

Best,

Anh

Dịch:

135 Nguyễn Thị Minh Khai, Thành phố Hồ Chí Minh

12 Th11, 2025

Chào Khuê,

Hãy cùng đi tham quan Lễ hội Vẽ Trên Đường Phố vào sáng Chủ Nhật này lúc 9 giờ sáng nhé. Tại lễ hội, bạn có thể gặp gỡ nghệ sĩ đường phố, vẽ tranh trực tiếp trên đường phố. Chắc chắn bạn sẽ thích thú. Địa điểm là Trung Tâm Đường Phố. Có thể gặp nhau lúc 8:45 tại trạm xe buýt không? Hãy cho tôi biết nếu bạn có thể tham gia.

Mong sớm gặp bạn ở đó.

Trân trọng,

Anh