Home Học tiếng Anh Tiếng Anh 7 Unit 1 Project (trang 17) – Global Success có đáp án

Tiếng Anh 7 Unit 1 Project (trang 17) – Global Success có đáp án

Tiếng Anh 7 Unit 1 Project (trang 17) – Global Success có đáp án

Để hỗ trợ học sinh theo dõi bài học một cách thuận lợi, Jes.edu.vn biên soạn nội dung Soạn Anh 7 Global Success theo từng Unit, cung cấp hướng dẫn giải chi tiết cho từng phần trong sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 7 mới. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn đọc làm bài Tiếng Anh 7 Project Unit 1 với chủ đề là Hobbies. Hãy cùng theo dõi ngay nhé!

Work in groups.

Làm việc theo nhóm.

1. Brainstorm some interesting and easy-to-do hobbies.

(Suy nghĩ về một số sở thích thú vị và dễ thực hiện.)

2. Choose a popular one among teens and discuss its benefits.

(Chọn một sở thích phổ biến đối với thanh thiếu niên và thảo luận về lợi ích của nó.)

3. Create a poster about this hobby. Find suitable photos for it or draw your own pictures.

(Tạo một áp phích về sở thích này. Tìm những bức ảnh phù hợp cho nó hoặc vẽ những bức tranh của riêng bạn.)

4. Present the hobby to the class. Try to persuade your classmates to take it up.

(Trình bày sở thích trước lớp. Cố gắng thuyết phục các bạn cùng lớp của bạn tiếp nhận nó.)

Hướng dẫn giải:

1. List of hobbies: gardening, reading, cooking, cycling, listening to music, building dollhouses, swimming, painting,…

(Danh sách sở thích: làm vườn, đọc sách, nghe nhạc, nấu ăn, đạp xe, xây nhà búp bê, bơi lội, vẽ tranh,…)

2. The benefits of the hobby – Reading:

(Những lợi ích của sở thích – Đọc)

– It is a great way to learn about new things, learn more about your own world.

(Đó là một cách tuyệt vời để học về những điều mới, tìm hiểu thêm về thế giới của chính bạn.)

– It can reduce stress.

(Đọc sách có thể giảm bớt căng thẳng.)

– It can improve your concentration.

(Đọc sách có thể cải thiện sự tập trung.)

3. Some pictures you can use in your poster.

(Một vài bức tranh bạn có thể sử dụng trong áp phích của bạn.)

4. 

My favorite hobby is reading books. It is one of the most popular activities that is suitable for everyone, especially teenagers. You can do it anywhere, from your own room to the park, the library, and more. When reading, you gain a deeper understanding of your own world. It’s a fantastic way to discover new things. Reading books is also beneficial because it can reduce stress and improve your concentration

Dịch: Sở thích yêu thích của tôi là đọc sách. Đó là một trong những hoạt động phổ biến nhất, phù hợp cho mọi người, đặc biệt là thanh thiếu niên. Bạn có thể thực hiện nó ở bất kỳ đâu, từ phòng riêng của bạn đến công viên, thư viện, và nhiều nơi khác. Khi đọc, bạn sẽ hiểu sâu hơn về thế giới của chính mình. Đó là một cách tuyệt vời để khám phá những điều mới. Đọc sách cũng có lợi vì nó có thể giúp giảm căng thẳng và nâng cao khả năng tập trung của bạn.