Home Học tiếng Anh Ngữ pháp Tiếng Anh Quá khứ của Creep là gì?

Quá khứ của Creep là gì?

Quá khứ của Creep là gì?

Động từ bất quy tắc là động từ không tuân theo những quy tắc chia thì thông thường. Và Creep là một trong những động từ thường gặp trong giao tiếp, trong các bài kiểm tra,…. Vậy quá khứ của Creep là gì? Làm sao để chia động từ với động từ Creep? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu trong bài viết dưới đây.

Quá khứ của động từ Creep là gì?

Quá khứ của Creep là:

Động từ Quá khứ đơn Quá khứ phân từ Nghĩa của động từ
Creep Crept Crept bò, trườn, đi rón rén

Ví dụ:

  • He was such a creep – he was always staring at me in the canteen
  • The spider crept up the wall.

Một số động từ bất quy tắc tương tự với Creep

Động từ nguyên thể Quá khứ đơn Quá khứ phân từ
Keep Kept Kept
Sleep Slept Slept
Weep Wept Wept

Quá khứ của Creep

Cách chia động từ với Creep

Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn creep creep creeps creep creep creep
Hiện tại tiếp diễn am creeping are creeping is creeping are creeping are creeping are creeping
Quá khứ đơn crept crept crept crept crept crept
Quá khứ tiếp diễn was creeping were creeping was creeping were creeping were creeping were creeping
Hiện tại hoàn thành have crept have crept has crept have crept have crept have crept
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been creeping have been creeping has been creeping have been creeping have been creeping have been creeping
Quá khứ hoàn thành had crept had crept had crept had crept had crept had crept
QK hoàn thành Tiếp diễn had been creeping had been creeping had been creeping had been creeping had been creeping had been creeping
Tương Lai will creep will creep will creep will creep will creep will creep
TL Tiếp Diễn will be creeping will be creeping will be creeping will be creeping will be creeping will be creeping
Tương Lai hoàn thành will have crept will have crept will have crept will have crept will have crept will have crept
TL HT Tiếp Diễn will have been creeping will have been creeping will have been creeping will have been creeping will have been creeping will have been creeping
Điều Kiện Cách Hiện Tại would creep would creep would creep would creep would creep would creep
Conditional Perfect would have crept would have crept would have crept would have crept would have crept would have crept
Conditional Present Progressive would be creeping would be creeping would be creeping would be creeping would be creeping would be creeping
Conditional Perfect Progressive would have been creeping would have been creeping would have been creeping would have been creeping would have been creeping would have been creeping
Present Subjunctive creep creep creep creep creep creep
Past Subjunctive crept crept crept crept crept crept
Past Perfect Subjunctive had crept had crept had crept had crept had crept had crept
Imperative creep Let′s creep creep

XEM THÊM: Tổng hợp 12 thì trong tiếng Anh bạn cần biết 

Vân Nhi tốt nghiệp khoa Ngữ Văn Anh trường Đại Học Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn, đạt chứng chỉ TOEIC tại IIG Việt Nam. Cô hiện tại đang là giảng viên tại 1 trung tâm tiếng anh ở TPHCM