Quá khứ của Awake là gì?

0
3170
Quá khứ của Awake

Động từ bất quy tắc là những động từ không theo nguyên tắc chia thì thông thường. Một trong những động từ bất quy tắc thông dụng chính là động từ Awake. Vậy quá khứ của Awake là gì? Làm sao để chia động từ với động từ Awake? Hãy cùng JES tìm hiểu cụ thể hơn trong bài viết dưới đây nhé.

Quá khứ của động từ Awake là gì?

Quá khứ của Awake là:

Động từ Quá khứ đơn Quá khứ phân từ Nghĩa của động từ
awake awoke awoken Đánh thức, làm thức dậy.
wake woke woken tỉnh dậy, thức dậy

Ví dụ:

  • I find it so difficult to stay awake during history lessons.
  • I awoke at seven o’clock.
  • Perhaps some of the local education authorities have not yet woken up to the peril in which we are placed by this clause as drafted.

Một số động từ cùng quy tắc chia với Awake

Động từ nguyên thể Quá khứ đơn Quá khứ phân từ
Break Broke Broken
Choose Chose Chosen
Freeze Froze Frozen
Speak Spoke Spoken
Steal Stole Stolen
Tread Trod Trodden
Wake Woke Woken
Weave Wove Woven

Quá khứ của Awake là gì

Cách chia thì với động từ Awake

Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn awake awake awake awake awake awake
Hiện tại tiếp diễn am awaking are awaking is awaking are awaking are awaking are awaking
Quá khứ đơn awoke awoke awoke awoke awoke awoke
Quá khứ tiếp diễn was awaking were awaking was awaking were awaking were awaking were awaking
Hiện tại hoàn thành have awoken have awoken has awoken have awoken have awoken have awoken
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been awaking have been awaking has been awaking have been awaking have been awaking have been awaking
Quá khứ hoàn thành had awoken had awoken had awoken had awoken had awoken had awoken
QK hoàn thành Tiếp diễn had been awaking had been awaking had been awaking had been awaking had been awaking had been awaking
Tương Lai will awake will awake will awake will awake will awake will awake
TL Tiếp Diễn will be awaking will be awaking will be awaking will be awaking will be awaking will be awaking
Tương Lai hoàn thành will have awoken will have awoken will have awoken will have awoken will have awoken will have awoken
TL HT Tiếp Diễn will have been awaking will have been awaking will have been awaking will have been awaking will have been awaking will have been awaking
Điều Kiện Cách Hiện Tại would awake would awake would awake would awake would awake would awake
Conditional Perfect would have awoken would have awoken would have awoken would have awoken would have awoken would have awoken
Conditional Present Progressive would be awaking would be awaking would be awaking would be awaking would be awaking would be awaking
Conditional Perfect Progressive would have been awaking would have been awaking would have been awaking would have been awaking would have been awaking would have been awaking
Present Subjunctive awake awake awake awake awake awake
Past Subjunctive awoke awoke awoke awoke awoke awoke
Past Perfect Subjunctive had awoken had awoken had awoken had awoken had awoken had awoken
Imperative awake Let′s awake awake

XEM THÊM: 12 thì trong tiếng Anh – Công thức đầy đủ nhất

5/5 - (100 bình chọn)