Home Học tiếng Anh Khi nào không dùng mạo từ trong câu

Khi nào không dùng mạo từ trong câu

Khi nào không dùng mạo từ trong câu

Mạo từ trong tiếng Anh vẫn luôn là một trong những điểm ngữ pháp khiến người học cảm thấy bối rối. Đặc biệt là khi nói đến những trường hợp không dùng mạo từ. Vì vậy, muốn biết chi tiết và hiểu rõ hơn thì theo dõi ngay bài viết này nhé!

1. Định nghĩa

Mạo từ là từ đứng trước danh từ để cho biết danh từ ấy đề cập đến đối tượng xác định hay không xác định, cụ thể hay chung chung. Trong tiếng Anh có hai loại mạo từ:

  • Mạo từ xác định: the
  • Mạo từ bất định: a, an

Ngoài ra còn có mạo từ zero dùng để chỉ những danh từ không có mạo từ đứng trước, thường áp dụng cho danh từ không đếm được (uncountable nouns) và danh từ đếm được ở dạng số nhiều như rice, people, clothes, tea,…

2. Những trường hợp không dùng mạo từ trong câu

Trước tên quốc gia, châu lục, tên núi, hồ,
đường phố,… Ngoại trừ những nước theo
chế độ liên bang (States)
Europe, France, Wall Street. Sword Lake,…
Khi danh từ không đếm được hoặc danh từ
số nhiều dùng theo nghĩa chung, không chỉ
riêng trường hợp nào
  • I like dogs.
  • Oranges are good for health.
Trước danh từ trừu tượng, trừ khi danh từ
đó chỉ một trường hợp cá biệt
Men fear death.
Không dùng “the” sau tính từ sở hữu hoặc
sau danh từ ở dạng sở hữu cách
My friend, the man’s wife,…
Không dùng “the” trước tên gọi các bữa ăn
hay tước hiệu
  • They invited some close friends to dinner.
  • President Obama, Chancellor Angela Merkel,…
Không dùng “the” trong các trường hợp
nhắc đến danh từ với nghĩa chung như chơi thể thao, các mùa trong năm, phương tiện đi lại
  • Come by car/by bus,…
  • In spring/in autumn, from beginning to end, from left to right,…
  • to play golf/chess/cards…
  • go to bed /hospital/church/work/prison

Khi nào không dùng mạo từ trong câu

3. Bài tập về mạo từ có đáp án

1. I’ve just had __________ great idea.
2. Columbus was __________ first navigator to cross __________ Atlantic Ocean.
3. __________ British drink __________ lot of tea.
4. John F. Kennedy was __________ American president who was very popular.
5. It is __________ only theatre in __________ neighbourhood.
6. __________ Netherlands are a land which is almost completely below __________ sea
level.
7. He was __________ first mountaineer to reach the top.
8. I try to go for __________ run three times __________ week.
9. Sally went to __________ prison to visit her husband.
10. He was driving 80 miles __________ hour on __________ motorway.
11. __________ Thames flows into __________ North Sea.
12. The burglar hit me in __________ back of my neck.
13. Maria earns $ 2,000 __________ month.
14. Do you go to __________ church on Sundays?
15. This is exactly __________ job I was looking for.
16. As captain of __________ ship I have __________ complete authority.
17. How many hours do you work on __________ average?
18. I always have __________ egg for breakfast.
19. I went to __________ exciting musical performance last night.
20. Did you read __________ book I gave you?
21. __________ Football is his whole life.
22. This is __________ nice man I told you about.
23. __________ people we met on holiday come from __________ north eastern part of
__________ USA.
24. What’s on __________ TV today?
25. __________ Trafalgar Square is near __________ Charing Cross Station.
Đáp án
1. I’ve just had a great idea.
2. Columbus was the first navigator to cross the Atlantic Ocean.
3. The British drink a lot of tea.
4. John F. Kennedy was an American president who was very popular.
5. It is the only theatre in the neighborhood.
6. The Netherlands are a land which is almost completely below sea level.
7. He was the first mountaineer to reach the top.
8. I try to go for a run three times a week.
9. Sally went to the prison to visit her husband.
10. He was driving 80 miles an hour on the/a motorway.
11. The Thames flows into the North Sea.
12. The burglar hit me in the back of my neck.
13. Maria earns $ 2,000 a month.
14. Do you go to church on Sundays?
15. This is exactly the job I was looking for.
16. As captain of the/a ship I have complete authority.
17. How many hours do you work on average?
18. I always have an egg for breakfast.
19. I went to an exciting musical performance last night.
20. Did you read the book I gave you?
21. football is his whole life.
22. This is the nice man I told you about.
23. The people we met on holiday come from the northeastern part of the USA.
24. What’s on TV today?
25. Trafalgar Square is near Charing Cross Station.
Mong rằng bài viết giúp ích cho các bạn trong việc học và áp dụng làm bài tập về mạo từ, đặc biệt là những trường hợp không dùng mạo từ. Sau khi đọc phần lý thuyết, làm ngay bài tập và check đáp án bên dưới để chắc chắn bạn đã hiểu bài nhé!
Xem thêm: Mạo từ (Article)- Định nghĩa, cách dùng, bài tập

Vân Nhi tốt nghiệp khoa Ngữ Văn Anh trường Đại Học Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn, đạt chứng chỉ TOEIC tại IIG Việt Nam. Cô hiện tại đang là giảng viên tại 1 trung tâm tiếng anh ở TPHCM