Home Học tiếng Anh Trần la phong tiếng Anh là gì?

Trần la phong tiếng Anh là gì?

Trần la phong tiếng Anh là gì?

Bạn đang thắc mắc Trần la phong ( Trần làm bằng la phong ) tiếng Anh là gì? Từ này được sử dụng trong lĩnh vực về chuyên ngành xây dựng hay nhà ở khá nhiều. Hãy cùng JES tìm hiểu về cách phát âm, định nghĩa và cách dùng của từ này nhé.
Đầu tiên là định nghĩa cũng như cách phát âm của từ trần la phong trong tiếng Anh:

Tiếng Anh Phát âm
Trần la phong Ceiling Boarding ˈsiːlɪŋ ˈbɔːdɪŋ

Từ Ceiling Boarding được phát âm như nhau trong tiếng Anh-Anh và Anh-Mỹ. Hi vọng với những kiến thức mà JES mang lại, bạn sẽ học thêm được nhiều về từ vựng trong mảng này.