Home Học tiếng Anh Tổng hợp các thì trong tiếng Anh lớp 9

Tổng hợp các thì trong tiếng Anh lớp 9

Tổng hợp các thì trong tiếng Anh lớp 9

Nắm chắc các thì trong tiếng Anh lớp 9 là điều rất cần thiết cho các bạn học sinh để chuẩn bị cho kì thi chuyển cấp. Trong bài viết hôm nay, chúng tôi sẽ gửi đến các bạn tổng hợp các thì đã học và cần phải học trong chương trình tiếng Anh lớp 9 chi tiết và đầy đủ nhất. Cùng tìm hiểu ngay nhé.

1. Thì hiện tại đơn

1.1 Khái niệm thì hiện tại đơn

Thì hiện tại đơn (Simple Present) diễn tả một chân lý, một sự thật hiển nhiên, hay một thói quen, hành động xảy ra thường xuyên ở hiện tại.

1.2 Công thức của thì hiện tại đơn

Động từ to beĐộng từ thường
Khẳng địnhS + AM/IS/ARE + O Ex: I am a student. (Tôi là học sinh) S + V_S/ES + O

Ex: She has short blonde hair. (Cô ấy có mái tóc ngắn màu vàng)

Phủ địnhS + AM/IS/ARE + NOT + O Ex: His shirt isn’t black. (Cái áo của anh ấy không phải màu đen)S + DO/DOES + NOT + V-INF + O Ex: They don’t have Math on Monday. (Họ không có môn toán vào thứ 2)
Nghi vấnAM/IS/ARE + S + O? Trả lời:

 • YES, S + AM/IS/ARE
 • NO, S + AM/IS/ARE + NOT

Ex: Are they your friends? No, they are not. (Có phải họ là bạn của bạn không? Không, không phải)

DO/DOES + S + O? Trả lời:

 • YES, S + DO/DOES
 • NO, S + DO/DOES + NOT

Ex: Does snow fall in winter? Yes, it does. (Có tuyết rơi vào mùa đông phải không? Vâng, đúng vậy)

1.3 Cách dùng thì hiện tại đơn

 • Diễn tả một sự thật hiển nhiên:

Ex: The Sun rises at East. (Mặt trời mọc ở hướng Đông.)

 • Diễn tả một lịch trình, thời khóa biểu:

Ex: The train leaves the station at 7.am every morning. (Tàu rời ga lúc 7h mỗi sáng.)

 • Diễn tả một thói quen, hành động lặp đi lặp lại nhiều lần

Ex: He always does morning exercises in the morning. (Anh ấy thường tập thể dục vào buổi sáng.)

1.4 Dấu hiệu nhận biết

 • Trong câu có các trạng từ chỉ tần suất: always, often, usually, sometimes, seldom, never,…
 • every time, every day, every year, every month, once a week, twice a year,…

2. Thì hiện tại tiếp diễn

2.1 Khái niệm thì hiện tại tiếp diễn

Trong các thì trong tiếng Anh lớp 9, các bạn sẽ tiếp tục ôn lại thì hiện tại tiếp diễn. Thì hiện tại tiếp diễn được dùng để diễn tả những sự việc, hành động xảy ra ngay lúc nói hay xung quanh thời điểm nói và sự việc, hành động chưa chấm dứt (còn tiếp tục diễn ra).

2.2 Công thức thì hiện tại tiếp diễn

Khẳng địnhS + AM/IS/ARE + V-ING + O Ex: She is listening to music now. (Bây giờ cô ấy đang nghe nhạc)
Phủ địnhS + AM/IS/ARE + NOT + V-ING + O Ex: They aren’t having a meeting at the moment. (Họ không có cuộc họp nào vào lúc này cả)
Nghi vấnAM/IS/ARE + S + V-ING + O? Trả lời:

 • Yes, S + AM/IS/ARE
 • No, S + AM/IS/ARE NOT

Ex: Is she wearing high heels at the moment? No, she isn’t. (Có phải cô ấy đang đi giày cao gót vào lúc này? Không, cô ấy không)

2.3 Cách dùng thì hiện tại tiếp diễn

 • Diễn tả  hành động đang diễn ra và kéo dài trong hiện tại. Ex: She is going to school at the moment.
 • Dùng để đề nghị, cảnh báo, mệnh lệnh. Ex: Be quiet! The baby is sleeping in the bedroom.
 • Thì này còn diễn tả 1 hành động xảy ra lặp đi lặp lại dùng với phó từ ALWAYS Ex : He is always borrowing our books and then he doesn’t remember.
 • Dùng để diễn tả một hành động sắp xảy ra trong tương lai theo kế hoạch đã định trước Ex: I am flying to Moscow tomorrow.
 • Diễn tả sự không hài lòng hoặc phàn nàn về việc gì đó khi trong câu có  “always”. Ex: She is always coming late.

Lưu ý: Không dùng thì hiện tại tiếp diễn với các động từ chỉ tri giác, nhận thức  như to be, see, hear, feel, realize, seem, remember, forget, understand, know, like , want , glance, think, smell, love, hate,…
Ex: He wants to go to a cinema at the moment.

2.4 Dấu hiệu nhận biết

Trong câu của thì hiện tại tiếp diễn thường có: at present, now, right now, at the moment, at, look, listen,…

3. Thì hiện tại hoàn thành

3.1 Khái niệm thì hiện tại hoàn thành

Thì hiện tại hoàn thành (Present Perfect) dùng để diễn tả hành động, sự việc đã hoàn thành tới hiện tại mà không bàn về thời gian của nó. Cùng với thì hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn, thì hiện tại hoàn thành tiếp tục xuất hiện trong các thì trong tiếng Anh lớp 9, chứng tỏ mức độ quan trong của nó trong hệ thống ngữ pháp tiếng Anh trung học cơ sở.

3.2 Công thức thì hiện tại hoàn thành

Khẳng địnhS + HAS/HAVE + V-ED/V3 + O

 • He/She/It + has
 • I/We/You/They + have

Ex: She has listened to music for 2 hours. (Cô ấy đã nghe nhạc trong 2 tiếng đồng hồ)

Phủ địnhS + HAS/HAVE + NOT + V-ED/V3 + O *has/have not = hasn’t/haven’t Ex: We haven’t prepared dinner. (Chúng tôi chưa chuẩn bị bữa tối)
Nghi vấnHAS/HAVE + S + V-ED/V3 + O? Trả lời:

 • Yes, S + HAS/HAVE
 • No, S + HASN’T/HAVEN’T

Ex: Has she arrived in Shanghai yet? No, she haven’t. (Cô ấy đã tới Thượng Hải chưa? Chưa, cô ấy chưa tới)

3.3 Cách dùng thì hiện tại hoàn thành

 • Nói về một hành động xảy ra trong quá khứ, kéo dài đến hiện tại, có thể xảy ra trong tương lai. Ex: John have worked for this company since 2005.
 • Nói về hành động xảy ra trong quá khứ nhưng không xác định được thời gian, và tập trung  vào kết quả. Ex: I have met him several times
 • Miêu tả sự kiện đáng nhớ trong đời. Ex: This is the worst time have been through
 • Kinh nghiệm cho tới thời điểm hiện tại. Ex: Have you ever been to Japan?

3.4 Dấu hiệu nhận biết

Câu sử dụng thì hiện tại hoàn thành thường có những từ sau: already, not…yet, just, ever, never, since, for, recenthy, before…
Tổng hợp các thì trong tiếng Anh lớp 9

4. Thì quá khứ đơn

4.1 Khái niệm thì quá khứ đơn

Thì quá khứ đơn (Simple Past hay Past Simple) dùng để diễn tả hành động, sự việc đã kết thúc trong quá khứ.

4.2 Công thức thì quá khứ đơn

Động từ to beĐộng từ thường
Khẳng địnhS + WAS/WERE + O Trong đó:

 • I/He/She/It + was
 • We/You/They + were

Ex: I was at my friend’s house yesterday. (Tôi đã ở nhà bạn ngày hôm qua)

S + V-ED/V2 + O

Ex: She cut her hair. (Cô ấy đã cắt tóc)

Phủ địnhS + WAS/WERE + NOT + O Ex: He wasn’t attend class yesterday. (Anh ấy không có mặt trong lớp ngày hôm qua)S + DID + NOT + V-INF + O Ex: They didn’t have Math in last week. (Họ không có môn toán vào tuần trước)
Nghi vấnWAS/WERE + S + O? Trả lời:

 • YES, S + WAS/WERE
 • NO, S + WASN’T/WEREN’T 

Ex: Was she sick? No, she wasn’t. (Có phải cô ấy bị ốm không? Không, cô ấy không bị ốm)

DID + S + V-INF + O? Trả lời:

 • YES, S + DID
 • NO, S + DIDN’T

Ex: Did you finish your homework? Yes, I did. (Bạn đã hoàn thành bài tập về nhà chưa? Tôi đã làm xong rồi)

4.3 Cách dùng thì quá khứ đơn

 • Dùng thì quá khứ đơn khi nói về một hành động đã xảy ra và kết thúc trong quá khứ.

Ex: I went to a concert last week.

 • Diễn tả hành động xảy ra liên tiếp trong quá khứ

Ex: She got out of the house. She got in her car and closed the door. Then, she drove away.

 • Diễn tả một thói quen trong quá khứ

Ex: I used to play football with my dad when I was young

4.4 Dấu hiệu nhận biết

Trong câu thường xuất hiện các từ: yesterday, ago, last night/ last month/ last week/last year, ago (cách đây), when,…

5. Thì quá khứ tiếp diễn

5.1 Khái niệm thì quá khứ tiếp diễn

Thì quá khứ tiếp diễn (Past Continnuous) diễn tả sự việc, hành động, xảy ra tại thời điểm nói trong quá khứ.

5.2 Công thức thì quá khứ tiếp diễn

Khẳng địnhS + WAS/WERE + V-ING + O

 • I/He/She/It + was
 • We/You/They + were

Ex: She was watching TV at 7 p.m. last night. (Cô ấy đang xem TV lúc 7 giờ tối hôm qua)

Phủ địnhS + WAS/WERE + NOT + V-ING + O *was/were not = wasn’t/weren’t Ex: I wasn’t paying attention to the lecture in classroom yesterday. (Tôi đã không chú ý vào bài giảng trên lớp hôm qua)
Nghi vấnWAS/WERE + S + V-ING + O? Trả lời:

 • Yes, S + was/were
 • No, S + wasn’t/weren’t

Ex: Were you listening while I was talking? Yes, I was. (Bạn có lắng nghe lúc tôi đang nói không? Có, tôi có)

5.3 Cách dùng thì quá khứ tiếp diễn

 • Diễn đạt hành động đang xảy ra tại một thời điểm trong quá khứ. Ex: When my sister got there, he was waiting for her
 • Diễn đạt hai hành động xảy ra đồng thời trong quá khứ.Ex: While I was taking a bath, she was using the computer
 • Hành động đang xảy ra thì có hành động khác xen vào. Ex: I was listening to the news when she phoned
 • Hành động lặp đi lặp lại trong quá khứ và làm phiền đến người khác. Ex: When he worked here, he was always making noise
 • Có trạng từ thời gian trong quá khứ với thời điểm xác định. Ex: At this time last year, they ­­­­­­­­­­­­were building this house.

5.4 Dấu hiệu nhận biết

 • Khi câu có “when” nói về một hành động đang xảy ra thì có một hành động khác chen ngang vào.
 • Trong câu có trạng từ thời gian trong quá khứ với thời điểm xác định.
  • At + thời gian quá khứ (at 5 o’clock last night,…)
  • At this time + thời gian quá khứ. (at this time one weeks ago, …)
  • In + năm trong quá khứ (in 2010, in 2015)
  • In the past

Tổng hợp các thì trong tiếng Anh lớp 9

6. Thì tương lai đơn

6.1 Khái niệm thì tương lai đơn

Thì tương lai đơn (Simple Future) không phải là một điểm ngữ pháp mới trong các thì thường gặp trong tiếng Anh lớp 9. Các bạn đã làm quen với nó từ lớp 7. Nó được dùng để diễn tả hành động mà không có quyết định hay kế hoạch gì trước khi nói. Hành động này là hành động tự phát ngay tại thời điểm nói.

6.2 Công thức thì tương lai đơn

Khẳng địnhS + WILL + V-INF + O Ex: I will grab a taxi. (Tôi sẽ bắt taxi)
Phủ địnhS + WILL + NOT + V-INF + O

*will not = won’t

Ex: She won’t tell you the truth. (Cô ấy sẽ không nói cho bạn sự thật đâu)

Nghi vấnWILL + S + V-INF + O? Trả lời:

 • Yes, S + WILL
 • No, S + WON’T

Ex: Will you come here tomorrow? Yes, I will. (Ngày mai bạn sẽ tới đây chứ? Đúng vậy, tôi sẽ tới)

6.3 Cách dùng thì tương lai đơn

 • Diễn tả dự định nhất thời xảy ra ngay tại lúc nói. EX: Are you going to the Cinema? I will go with you.
 • Nói về một dự đoán không có căn cứ. Ex: I think he will come to the party.
 • Khi muốn yêu cầu, đề nghị. Ex: Will you please bring me a cellphone?

6.4 Dấu hiệu nhận biết

Trong câu tương lai đơn thường xuất hiện những trạng từ sau: tomorrow, next day, next week, next month, next year,  in + thời gian…

7. Thì tương lai gần

7.1 Khái niệm thì tương lai gần

Thì tương lai gần (Near Future) đã xuất hiện ở lớp 6, nay lại tiếp tục xuất hiện trong tiếng Anh lớp 9. Nó dùng để diễn đạt một kế hoạch (plan), dự định (intention), dự đoán dựa vào bằng chứng ở hiện tại (evidence).

7.2 Công thức thì tương lai gần

Khẳng địnhS + AM/IS/ARE + GOING TO + V-INF + O Ex: I am going to see a movie tonight (Tôi sẽ đi xem phim vào tối nay)
Phủ địnhS + AM/IS/ARE + NOT + GOING TO + V-INF + O  Ex: They aren’t going to hold the motor race before October (Họ dự định sẽ không tổ chức cuộc đua mô tô trước tháng 10)
Nghi vấnAM/IS/ARE + S + GOING TO + V-INF + O  Ex: Is John going to buy a new car next month? (Có phải John dự định sẽ mua một chiếc xe mới vào tháng sau?)

7.3 Cách dùng thì tương lai gần

 • Diễn tả một kế hoạch, dự định trong tương lai gần

Ex: She is going to visit Hanoi at weekend. (Cô ấy sẽ đến Hà Nội vào cuối tuần.)

 • Diễn tả một dự đoán dựa trên bằng chứng, căn cứ

Ex: Are they going to have a holiday? They are booking the air tickets. (Có phải họ sẽ có một kỳ nghỉ? Họ đang đặt vé máy bay.)

7.4 Dấu hiệu nhận biết:

 • Trong câu có các từ: tomorrow, next day, next Monday, next month, next year,…
 • in + khoảng thời gian gần. Ex: in 5 minutes (trong 5 phút nữa)

Hi vọng bài viết tổng hợp các thì trong tiếng Anh lớp 9 này sẽ giúp ích cho các sĩ tử đang chuẩn bị cho kì thi chuyển cấp. Hãy nhớ làm thêm bài tập mỗi ngày để nhận diện được và sử dụng các loại thì sao cho đúng công thức, đúng văn cảnh.

Xem thêm: Tóm tắt ngữ pháp lớp 9
Xem thêm: Tổng hợp 12 thì tiếng Anh  – Cách dùng, công thúc và dấu hiệu nhận biết

Vân Nhi tốt nghiệp khoa Ngữ Văn Anh trường Đại Học Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn, đạt chứng chỉ TOEIC tại IIG Việt Nam. Cô hiện tại đang là giảng viên tại 1 trung tâm tiếng anh ở TPHCM