Home Học tiếng Anh Tóm tắt ngữ pháp tiếng Anh lớp 5 cả năm học cực chi tiết

Tóm tắt ngữ pháp tiếng Anh lớp 5 cả năm học cực chi tiết

Tóm tắt ngữ pháp tiếng Anh lớp 5 cả năm học cực chi tiết

Nắm vững ngữ pháp tiếng Anh lớp 5 là rất cần thiết vì nó là nền tảng để bắt đầu những năm học cấp 2 với lượng kiến thức nhiều và chuyên sâu hơn. Bài viết dưới đây tổng hợp những điểm ngữ pháp quan trọng, giúp các bạn ôn tập bài học dễ dàng hơn. Cùng theo chân mình để xem đó là những phần ngữ pháp nào nhé.

Từ vựng

 • Số thứ tự (first, second, third, thirteenth, twenty-first,…)
 • Địa điểm tham quan (amusement park, museum, zoo,…)
 • Hoạt động ngoài trời (go swimming, go skiing, go camping,…)
 • Mùa và thời tiết (spring, summer, warm, hot, cold,…)
 • Hoạt động ở nhà (play chess, watch TV, clean the floor, cook dinner,…)
 • Các chứng bệnh thông thường (a fever, a sore throat, a headache, a cough,…)
 • Lễ hội (Song Festival, School Festival,…)
 • Hoạt động giải trí (play skipping rope/hide and seek/badminton,…)
 • Quốc tịch (Vietnamese, American, Thailand, England,…)

Ngữ pháp

1. Đại từ nhân xưng, tính từ sở hữu và đại từ sở hữu

Đại từ nhân xưng làm chủ ngữ trong câu

Ví dụ:

 • She is a good student in my class. (Anh ấy là học sinh giỏi của lớp tôi)
 • Ngoc and Hung like music very much. (Ngọc và Hùng rất thích âm nhạc)

Tính từ sở hữu chỉ sự sở hữu của người hoặc vật

Ví dụ:

 • This is my pen and that is your pen (Đây là bút của tôi và kia là bút của bạn)
 • Her schoolbag is old but his schoolbag is new (Cặp sách của cô ấy cũ rồi nhưng cặp sách của anh ấy còn rất mới)

Đại từ sở hữu thay thế cho tính từ sở hữu + danh từ đã đề cập trước đó

Ví dụ:

 • Her shoes is beautiful but mine is not (Đôi giày của cô ấy đẹp nhưng đôi giày của tôi thì không)
 • Their school is small but ours is large (Trường của họ nhỏ còn trường của chúng tôi lớn)
Đại từ nhân xưngTính từ nhân xưngĐại từ sở hữu
HEHISHIS
SHEHERHERS
ITITSITS
IMYMINE
WEOUROURS
YOUYOURYOURS
THEYTHEIRTHEIRS

2. Cách dùng mạo từ a, an, the

Cách dùng mạo từ a, an

 • Dùng a khi danh từ bắt đầu bằng phụ âm
 • Dùng an khi danh từ bắt đầu bằng nguyên âm (a, o, i, e, u)
 • Dùng trước danh từ đếm được ở số ít
 • Không dùng a/an với danh từ không đếm được; dạng sở hữu cách; sau kind of, sort of

Cách dùng mạo từ THE

Đứng trước danh từ số ít và danh từ số nhiều khi danh từ đó đã được xác định.

Ví dụ: I saw the tiger at the zoo (Tôi đã nhìn thấy con hổ ở sở thú)
Tóm tắt ngữ pháp tiếng Anh lớp 5

3. Danh từ số ít, số nhiều, đếm được và không đếm được

Trong tiếng Anh có 2 loại danh từ là danh từ đếm được (Countable Noun) và danh từ không đếm được (Uncountable Noun).

 • Danh từ số ít chỉ một người hay một vật
 • Danh từ số nhiều chỉ hai người hoặc hai vật trở lên
 • Danh từ đếm được: danh từ đếm được gồm cả danh từ số ít và danh từ số nhiều
 • Danh từ không đếm được: tea (trà), water (nước), sugar (đường)…

4. Sử dụng There is/There are cho danh từ số ít và số nhiều

There is đi với danh từ số ít

Ví dụ: There is a frog in the garden. (Có một con ếch ở trong vườn.) There is a swimming pool in their house. (Có một cái hồ bơi trong nhà của họ.)

There are đi với danh từ số nhiều

Ví dụ: There are two rulers on the table. (Có hai cây thước kẻ trên bàn.) There are many pupils in the classroom. (Có rất nhiều học sinh trong lớp.)

*Lưu ý: Nếu trong câu có cả danh từ số ít và danh từ số nhiều thì việc sử dụng cấu trúc “There is/There are” sẽ phụ thuộc vào danh từ số ít hay số nhiều đi liền với nó.

Ví dụ:

 • There is a book and two rulers in the bag. (Có một quyển sách và hai cái thước kẻ trong túi.)
 • There are two pens and one eraser on the table. (Có một quyển từ điển và mười quyển sách trên giá sách.)

5. Cách thành lập số nhiều cho danh từ đếm được

 • Bỏ a thêm s vào sau danh từ: a book -> books
 • Riêng các danh từ tận cùng là -s, -sh, -ch, -x thì thêm es: a bus -> buses
 • Những danh từ tận cùng là y và trước y là một phụ âm thì đổi y -> i rồi thêm es: a fly -> flies
 • Với các danh từ có tận cùng là phụ âm + o thì thêm es khi chuyển danh từ này sang số nhiều: a potato -> potatoes

6. Các danh từ đặc biệt khi chuyển sang số nhiều

 • a woman -> women
 • a man -> men
 • a foot -> feet
 • a tooth -> teeth
 • a mouse -> mice
 • a child -> children
 • a leaf -> leaves
 • a wife -> wives

Một số danh từ đếm được có chung hình thái cho cả hai dạng số ít và số nhiều

 • One fish (một con cá) -> two fish (2 con cá)
 • One sheep (một con cừu) -> two sheep (2 con cừu)

Một số danh từ chỉ có hình thái ở số nhiều: trousers (quần dài), glasses (kính mắt)

Ví dụ:

 • Where are my glasses? (Kính của tớ đâu?)
 • My trousers are dirty. (Quần của tôi bẩn rồi.)

Tóm tắt ngữ pháp tiếng Anh lớp 5

7. Giới từ

 • Giới từ chỉ thời gian: at (chỉ thời điểm), on (thứ, ngày trong tuần), in (năm),…
 • Giới từ chỉ vị trí: beside (bên cạnh), near (gần), between (ở giữa), in fron of (đằng trước), along (dọc theo),…

8. Các thì đơn giản

Thì hiện tại đơn

 • Công thức: S + Vs/es + O
 • Dạng phủ định: S + Vs/es + NOT + O
 • Dạng nghi vấn: Do/Does + S + V-inf + O?

Thì hiện tại tiếp diễn

 • Công thức: S + am/is/are + V-ing + O
 • Dạng phủ định: S + am/is/are + NOT + V-ing + O
 • Dạng nghi vấn: Am/Is/Are + S + V-ing + O?

Thì quá khứ đơn

 • Công thức: S + V-ed/V2 + O
 • Dạng phủ định: S + did NOT + V-inf + O
 • Dạng nghi vấn: Did + S + V-inf + O?

Thì quá khứ tiếp diễn

 • Công thức: S + was/were + V-ing + O
 • Dạng phủ định: S + was/were + NOT + V-ing + O
 • Dạng nghi vấn: Was/Were + S + V-ing + O?

Thì tương lai đơn

 • Công thức: S + will/shall + V-inf + O
 • Dạng phủ định: S + will/shall + NOT + V-inf + O
 • Dạng nghi vấn: Will/Shall + S + V-inf + O?

Hi vọng với bài viết tổng hợp trọng điểm những kiến thức ngữ pháp tiếng Anh lớp 5 này các bạn học sinh sẽ có thể ôn tập kĩ càng hơn, hiệu quả hơn để chuẩn bị cho bước ngoặt chuyển cấp thật tốt. Chúc các bạn học tốt và đạt được mục tiêu học tập như mong đợi.

XEM THÊM: Bài tập tiếng Anh lớp 5 theo từng Unit có đáp án [PDF]

Vân Nhi tốt nghiệp khoa Ngữ Văn Anh trường Đại Học Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn, đạt chứng chỉ TOEIC tại IIG Việt Nam. Cô hiện tại đang là giảng viên tại 1 trung tâm tiếng anh ở TPHCM