Home Học tiếng Anh Thư giải trình tiếng Anh là gì?

Thư giải trình tiếng Anh là gì?

Thư giải trình tiếng Anh là gì?

Thư giải trình tiếng Anh là comfort letter /ˈkəmfɝt lɛtə(ɹ)/

Ví dụ:

  • A comfort letter should be issued before May. (Một lá thư giải trình nên đưa ra trước tháng 5)
  • Unfortunately, my comfort letter was lost. (Thật không may, lá thư giải trình của tôi đã bị mất)
Lê Anh Tiến là người sáng lập và chủ biên của trang web JES.EDU.VN. Từ năm 2011 tới nay ông làm việc trong lĩnh vực đào tạo tiếng Anh và công nghệ thông tin. Quý đọc giả nếu có góp ý hoặc phản ánh vui lòng liên hệ qua fanpage của JES tại https://www.facebook.com/jes.edu.vn