Home Học tiếng Anh Tẩy tế bào chết tiếng Anh là gì, cách đọc đúng nhất

Tẩy tế bào chết tiếng Anh là gì, cách đọc đúng nhất

Trong tiếng Anh, “Tẩy tế bào chết” có nghĩa là Exfoliation với phiên âm Anh – Anh và Anh – Mỹ /eksˌfəʊliˈeɪʃn/
Ngoài ra, còn có Scrub với phiên âm /skrʌb/

Một số từ liên quan đến “Tẩy tế bào chết”

  • Exfoliant – /ɪkˈsfoʊliənt/: Sản phẩm tẩy tế bào chết.
  • Chemical Exfoliation – /ˈkɛmɪkəl ɪkˌsfoʊliˈeɪʃən/: Tẩy tế bào chết hóa học
  • Dead Skin Cells – /dɛd skɪn sɛlz/: Tế bào chết.
  • Gentle Exfoliation – /ˈdʒɛntəl ɪkˌsfoʊliˈeɪʃən/: Tẩy tế bào chết nhẹ nhàng.
  • Microbeads – /ˈmaɪkroʊˌbidz/: Những hạt nhỏ trong sản phẩm tẩy tế bào chết.
  • Renewal – /rɪˈnjuːəl/: Quá trình tái tạo.
  • Radiant Skin – /ˈreɪdiənt skɪn/: Làn da tươi sáng.
  • Physical Exfoliation – /ˈfɪzɪkəl ɪkˌsfoʊliˈeɪʃən/: Tẩy tế bào chết cơ học.

10 câu ví dụ tiếng Anh về “Tẩy tế bào chết” và dịch nghĩa

1. Regular exfoliation helps remove dead skin cells, revealing a smoother complexion.
=> Việc tẩy tế bào chết đều đặn giúp loại bỏ tế bào da chết, làm lộ ra một làn da mịn màng.

2. Exfoliation is an essential step in any skincare routine for maintaining healthy and radiant skin.
=> Tẩy tế bào chết là bước quan trọng trong mọi chu trình chăm sóc da để duy trì làn da khỏe mạnh và rạng rỡ.

3. Choose an exfoliant with gentle microbeads for a mild exfoliating experience.
=> Chọn một sản phẩm tẩy tế bào chết có hạt nhỏ nhẹ nhàng để có trải nghiệm tẩy tế bào chết nhẹ nhàng.

4. Chemical exfoliation using alpha hydroxy acids (AHAs) is effective for promoting skin renewal.
=> Tẩy tế bào chết hóa học sử dụng axit alpha hydroxy (AHAs) hiệu quả trong việc kích thích tái tạo da.

5. Exfoliation removes impurities, allowing skincare products to penetrate the skin more effectively.
=> Tẩy tế bào chết loại bỏ tạp chất, giúp sản phẩm chăm sóc da thẩm thấu vào da hiệu quả hơn.

6. After exfoliating, her skin felt revitalized and looked more luminous.
=> Sau khi tẩy tế bào chết, làn da của cô ấy cảm thấy tái sinh và trông sáng hơn.

7. Regular exfoliation can minimize the appearance of pores and reduce blackheads.
=> Tẩy tế bào chết đều đặn có thể giảm thiểu sự xuất hiện của lỗ chân lông và giảm mụn đen.

8. Gentle exfoliation is recommended for individuals with sensitive or easily irritated skin.
=> Tẩy tế bào chết nhẹ nhàng được khuyến khích cho những người có da nhạy cảm hoặc dễ kích ứng.

9. Exfoliation is an effective method for achieving a more even skin tone and texture.
=> Tẩy tế bào chết là một phương pháp hiệu quả để có được một tông màu da và kết cấu da đều hơn.

10. The spa offers various exfoliation treatments tailored to different skin types and concerns.
=> Spa cung cấp nhiều liệu pháp tẩy tế bào chết được điều chỉnh phù hợp với các loại da và vấn đề khác nhau.

Lê Anh Tiến là người sáng lập và chủ biên của trang web JES.EDU.VN. Từ năm 2011 tới nay ông làm việc trong lĩnh vực đào tạo tiếng Anh và công nghệ thông tin. Quý đọc giả nếu có góp ý hoặc phản ánh vui lòng liên hệ qua fanpage của JES tại https://www.facebook.com/jes.edu.vn