Home Học tiếng Anh Tẩy lông tiếng Anh là gì, cách đọc đúng nhất

Tẩy lông tiếng Anh là gì, cách đọc đúng nhất

Trong tiếng Anh, “Tẩy lông” có nghĩa là Hair removal với phiên âm /hɛr rɪˈmuːvəl/

Một số từ liên quan đến “Tẩy lông”

  • Waxing – /ˈwæksɪŋ/: Tẩy lông bằng sáp nóng hoặc lạnh.
  • Shaving – /ˈʃeɪvɪŋ/: Cạo lông bằng dao cạo.
  • Epilation – /ˌɛpɪˈleɪʃən/: Sự loại bỏ lông từ nang lông.
  • Depilation Cream – /ˌdɛpɪˈleɪʃən kriːm/: Kem tẩy lông.
  • Laser Hair Removal – /ˈleɪzər hɛr rɪˈmuːvəl/: Triệt lông bằng laser.
  • Threading – /ˈθrɛdɪŋ/: Tẩy lông bằng chỉ.
  • Smooth Skin – /smuːð skɪn/: Da mịn màng.
  • Depilation Strips – /ˌdɛpɪˈleɪʃən strɪps/: Băng tẩy lông.

10 câu ví dụ tiếng Anh về “Tẩy lông” và dịch nghĩa

1. She scheduled a hair removal session at the spa to achieve smoother legs.
=> Cô ấy đã đặt lịch cho một buổi tẩy lông tại spa để có đôi chân mịn màng hơn.

2. Hair removal creams offer a convenient way to eliminate unwanted hair at home.
=> Các loại kem tẩy lông cung cấp một cách thuận tiện để loại bỏ lông không mong muốn tại nhà.

3. Laser hair removal is becoming increasingly popular for its long-lasting results.
=> Việc tẩy lông bằng laser đang ngày càng trở nên phổ biến vì kết quả kéo dài.

4. The salon provides various methods of hair removal, including waxing and threading.
=> Tiệm làm đẹp cung cấp nhiều phương pháp tẩy lông, bao gồm cả tẩy lông bằng sáp và tẩy lông bằng chỉ.

5. Some people prefer the simplicity of shaving as their chosen method of hair removal.
=> Một số người ưa chuộng sự đơn giản của việc cạo lông như là phương pháp tẩy lông của họ.

6. Hair removal technology has advanced significantly, offering more efficient and virtually painless methods.
=> Công nghệ tẩy lông đã phát triển đáng kể, cung cấp các phương pháp hiệu quả hơn và gần như không đau.

7. Hair removal is often part of a grooming routine for both men and women.
=> Tẩy lông thường là một phần của quy trình chăm sóc bản thân cho cả nam và nữ.

8. The aesthetician recommended laser hair removal for a more permanent solution.
=> Người làm đẹp đã khuyến nghị việc tẩy lông bằng laser cho một giải pháp vĩnh viễn hơn.

9. Depilation strips are an easy-to-use option for quick hair removal at home.
=> Băng tẩy lông là một lựa chọn dễ sử dụng để tẩy lông nhanh chóng tại nhà.

10. Waxing is a popular choice for those looking for longer-lasting hair removal results.
=> Tẩy lông bằng sáp là một lựa chọn phổ biến cho những người tìm kiếm kết quả tẩy lông kéo dài hơn.

Lê Anh Tiến là người sáng lập và chủ biên của trang web JES.EDU.VN. Từ năm 2011 tới nay ông làm việc trong lĩnh vực đào tạo tiếng Anh và công nghệ thông tin. Quý đọc giả nếu có góp ý hoặc phản ánh vui lòng liên hệ qua fanpage của JES tại https://www.facebook.com/jes.edu.vn