Home Học tiếng Anh Quá khứ của động từ Lean là gì?

Quá khứ của động từ Lean là gì?

Quá khứ của động từ Lean là gì?

Động từ bất quy tắc là những động từ không tuân theo nguyên tắc thông thường khi chia thì. Lean là một trong những động từ bất quy tắc rất thông dụng. Nếu bạn muốn tìm lời giải cho câu hỏi Quá khứ của Lean là gì? Vậy bạn có thể tìm hiểu cụ thể hơn trong bài viết dưới đây. Hi vọng những thông tin mà JES cung cấp sẽ bổ sung kiến thức mới cho bạn đọc.

Quá khứ của động từ Lean là gì?

Động từ Quá khứ đơn Quá khứ phân từ Nghĩa của động từ
lean leaned, leant leaned, leant ngả, nghiêng

Ví dụ:

  • Lean your head back a little.
  • She leaned forward and whispered something in my ear.

Những động từ cùng nguyên tắc với Lean

Động từ nguyên thể Quá khứ đơn Quá khứ phân từ
Burn Burnt/Burned Burnt/Burned
Clap Clapped/Clapt Clapped/Clapt
Dream Dreamt/Dreamed Dreamt/Dreamed
Kneel Knelt/Kneeled Knelt/Kneeled
Leap Leapt/Leaped Leapt/Leaped
Learn Learned/Learnt Learned/Learnt
Smell Smelled/Smelt Smelled/Smelt
Spell Spelled/Spelt Spelled/Spelt
Spill Spilled/Spilt Spilled/Spilt
Spoil Spoiled/Spoilt Spoiled/Spoilt
Strip Stripped/Stript Stripped/Stript
Sunburn Sunburned/Sunburnt Sunburned/Sunburnt
Sweep Swept/Sweeped Swept/Sweeped
Vex Vexed/Vext Vexed/Vext

Quá khứ của Lean

Cách chia thì với động từ Lean

Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn lean lean leans lean lean lean
Hiện tại tiếp diễn am leaning are leaning is leaning are leaning are leaning are leaning
Quá khứ đơn leant leant leant leant leant leant
Quá khứ tiếp diễn was leaning were leaning was leaning were leaning were leaning were leaning
Hiện tại hoàn thành have leant have leant has leant have leant have leant have leant
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been leaning have been leaning has been leaning have been leaning have been leaning have been leaning
Quá khứ hoàn thành had leant had leant had leant had leant had leant had leant
QK hoàn thành Tiếp diễn had been leaning had been leaning had been leaning had been leaning had been leaning had been leaning
Tương Lai will lean will lean will lean will lean will lean will lean
TL Tiếp Diễn will be leaning will be leaning will be leaning will be leaning will be leaning will be leaning
Tương Lai hoàn thành will have leant will have leant will have leant will have leant will have leant will have leant
TL HT Tiếp Diễn will have been leaning will have been leaning will have been leaning will have been leaning will have been leaning will have been leaning
Điều Kiện Cách Hiện Tại would lean would lean would lean would lean would lean would lean
Conditional Perfect would have leant would have leant would have leant would have leant would have leant would have leant
Conditional Present Progressive would be leaning would be leaning would be leaning would be leaning would be leaning would be leaning
Conditional Perfect Progressive would have been leaning would have been leaning would have been leaning would have been leaning would have been leaning would have been leaning
Present Subjunctive lean lean lean lean lean lean
Past Subjunctive leant leant leant leant leant leant
Past Perfect Subjunctive had leant had leant had leant had leant had leant had leant
Imperative lean Let′s lean lean

XEM THÊM: Những động từ bất quy tắc thông dụng

Vân Nhi tốt nghiệp khoa Ngữ Văn Anh trường Đại Học Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn, đạt chứng chỉ TOEIC tại IIG Việt Nam. Cô hiện tại đang là giảng viên tại 1 trung tâm tiếng anh ở TPHCM