Home Học tiếng Anh Ngữ pháp Tiếng Anh Quá khứ của Burst là gì?

Quá khứ của Burst là gì?

Quá khứ của Burst là gì?

Burst là một trong những động từ được sử dụng rất phổ biến trong các bài kiểm tra tiếng Anh cũng như trong giao tiếp hằng ngày. Đồng thời, vì là động từ bất quy tắc nên Burst không tuân theo nguyên tắc thông thường. Vậy quá khứ của Burst là gì? Làm sao để chia động từ với động từ Burst? Hãy cùng Jes tìm hiểu trong bài viết dưới đây.

Quá khứ của động từ Burst là gì?

Quá khứ của Burst là:

Động từ Quá khứ đơn Quá khứ phân từ Nghĩa của động từ
burst burst burst (khiến cho cái gì) nổ/vỡ tung

Ví dụ:

  • I hate it when balloons burst
  • Two men had a miracle escape when their helicopter burst into flames.

Những động từ bất quy tắc tương tự với Burst

Động từ nguyên thể Quá khứ đơn Quá khứ phân từ
Bet Bet Bet
Bid Bid/Bade Bid/Bidden
Broadcast Broadcast/Broadcasted Broadcast/Broadcasted
Bust Bust Bust
Cast Cast Cast
Cost Cost Cost
Cut Cut Cut
Fit Fit/Fitted Fit/Fitted
Forecast Forecast/Forecasted Forecast/Forecasted
Hit Hit Hit
Hurt Hurt Hurt
Input Input/Inputted Input/Inputted
Knit Knit/Knitted Knit/Knitted
Let Let Let
Miswed Miswed/Miswedded Miswed/Miswedded
Preset Preset Preset
Put Put Put
Quit Quit Quit
Read Read Read
Rid Rid/Ridded Rid/Ridded
Set Set Set
Shed Shed Shed
Shut Shut Shut
Slit Slit Slit
Split Split Split
Spread Spread Spread
Sublet Sublet Sublet
Sweat Sweat/Sweated Sweat/Sweated
Thrust Thrust Thrust
Upset Upset Upset
Wed Wed/Wedded Wed/Wedded
Wet Wet/Wetted Wet/Wetted

Quá khứ của Burst là gì

Cách chia động từ với Burst

Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn burst burst bursts burst burst burst
Hiện tại tiếp diễn am bursting are bursting is bursting are bursting are bursting are bursting
Quá khứ đơn burst burst burst burst burst burst
Quá khứ tiếp diễn was bursting were bursting was bursting were bursting were bursting were bursting
Hiện tại hoàn thành have burst have burst has burst have burst have burst have burst
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been bursting have been bursting has been bursting have been bursting have been bursting have been bursting
Quá khứ hoàn thành had burst had burst had burst had burst had burst had burst
QK hoàn thành Tiếp diễn had been bursting had been bursting had been bursting had been bursting had been bursting had been bursting
Tương Lai will burst will burst will burst will burst will burst will burst
TL Tiếp Diễn will be bursting will be bursting will be bursting will be bursting will be bursting will be bursting
Tương Lai hoàn thành will have burst will have burst will have burst will have burst will have burst will have burst
TL HT Tiếp Diễn will have been bursting will have been bursting will have been bursting will have been bursting will have been bursting will have been bursting
Điều Kiện Cách Hiện Tại would burst would burst would burst would burst would burst would burst
Conditional Perfect would have burst would have burst would have burst would have burst would have burst would have burst
Conditional Present Progressive would be bursting would be bursting would be bursting would be bursting would be bursting would be bursting
Conditional Perfect Progressive would have been bursting would have been bursting would have been bursting would have been bursting would have been bursting would have been bursting
Present Subjunctive burst burst burst burst burst burst
Past Subjunctive burst burst burst burst burst burst
Past Perfect Subjunctive had burst had burst had burst had burst had burst had burst
Imperative burst Let′s burst burst

XEM THÊM: 360 động từ bất quy tắc thông dụng nhất

Vân Nhi tốt nghiệp khoa Ngữ Văn Anh trường Đại Học Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn, đạt chứng chỉ TOEIC tại IIG Việt Nam. Cô hiện tại đang là giảng viên tại 1 trung tâm tiếng anh ở TPHCM