Home Học tiếng Anh Ngữ pháp Tiếng Anh Quá khứ của Burn là gì?

Quá khứ của Burn là gì?

Quá khứ của Burn là gì?

Động từ Burn là một trong những động từ bất quy tắc thông dụng nhất mà bạn có thể bắt gặp trong rất nhiều bài kiểm tra trong tiếng Anh, trong công việc, trong những đoạn giao tiếp hằng ngày. Vậy quá khứ của Burn là gì? Làm sao để chia động từ với động từ Burn? Còn chờ gì nữa mà không tìm hiểu ngay dưới đây.

Quá khứ của động từ Burn là gì?

Quá khứ của Burn là:

Động từ Quá khứ đơn Quá khứ phân từ Nghĩa của động từ
burn burnt, burned burnt, burned cháy

Ví dụ:

  • The car burns biofuel.
  • I’ve burnt the sausages.
  • The building was burned to the ground ten years ago.

Một số động từ cùng quy tắc với Burn

Động từ nguyên thể Quá khứ đơn Quá khứ phân từ
Clap Clapped/Clapt Clapped/Clapt
Dream Dreamt/Dreamed Dreamt/Dreamed
Kneel Knelt/Kneeled Knelt/Kneeled
Lean Leant/Leaned Leant/Leaned
Leap Leapt/Leaped Leapt/Leaped
Learn Learned/Learnt Learned/Learnt
Smell Smelled/Smelt Smelled/Smelt
Spell Spelled/Spelt Spelled/Spelt
Spill Spilled/Spilt Spilled/Spilt
Spoil Spoiled/Spoilt Spoiled/Spoilt
Strip Stripped/Stript Stripped/Stript
Sunburn Sunburned/Sunburnt Sunburned/Sunburnt
Sweep Swept/Sweeped Swept/Sweeped
Vex Vexed/Vext Vexed/Vext

Quá khứ của Burn là gì?

Cách chia động từ với Burn

Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn burn burn burns burn burn burn
Hiện tại tiếp diễn am burning are burning is burning are burning are burning are burning
Quá khứ đơn burnt burnt burnt burnt burnt burnt
Quá khứ tiếp diễn was burning were burning was burning were burning were burning were burning
Hiện tại hoàn thành have burnt have burnt has burnt have burnt have burnt have burnt
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been burning have been burning has been burning have been burning have been burning have been burning
Quá khứ hoàn thành had burnt had burnt had burnt had burnt had burnt had burnt
QK hoàn thành Tiếp diễn had been burning had been burning had been burning had been burning had been burning had been burning
Tương Lai will burn will burn will burn will burn will burn will burn
TL Tiếp Diễn will be burning will be burning will be burning will be burning will be burning will be burning
Tương Lai hoàn thành will have burnt will have burnt will have burnt will have burnt will have burnt will have burnt
TL HT Tiếp Diễn will have been burning will have been burning will have been burning will have been burning will have been burning will have been burning
Điều Kiện Cách Hiện Tại would burn would burn would burn would burn would burn would burn
Conditional Perfect would have burnt would have burnt would have burnt would have burnt would have burnt would have burnt
Conditional Present Progressive would be burning would be burning would be burning would be burning would be burning would be burning
Conditional Perfect Progressive would have been burning would have been burning would have been burning would have been burning would have been burning would have been burning
Present Subjunctive burn burn burn burn burn burn
Past Subjunctive burnt burnt burnt burnt burnt burnt
Past Perfect Subjunctive had burnt had burnt had burnt had burnt had burnt had burnt
Imperative burn Let′s burn burn

XEM THÊM: Bảng động từ bất quy tắc đầy đủ nhất 

Vân Nhi tốt nghiệp khoa Ngữ Văn Anh trường Đại Học Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn, đạt chứng chỉ TOEIC tại IIG Việt Nam. Cô hiện tại đang là giảng viên tại 1 trung tâm tiếng anh ở TPHCM