Phân biệt “the other”, “the others”, “another”, “other” và “others” trong tiếng Anh

0
27557

Bài học hôm nay, jes.edu.vn sẽ giúp bạn Phân biệt “the other”, “the others”, “another” và “others” trong tiếng Anh – một trong những điều khó khăn của những bạn học tiếng Anh
Xem thêm:


The other

the other + danh từ đếm được số ít

Ý nghĩa: cái còn lại, người còn lại, bên còn lại,…
Ví dụ:

  • He closed the door and walked around to the other side. (Anh ấy đóng cửa và bước đến bên còn lại)
  • On the other hand, Alex needed to be in a position where he was forced to actually talk to his father. (Mặt khác, Alex cần phải ở trong một vị trí nơi mà anh ta bắt buộc phải nói chuyện với cha mình)

 

The others

the others = the other + danh từ đếm được số nhiều

Ý nghĩa: những cái còn lại, những người còn lại, những bên còn lại,…
Ví dụ:

  • I’ll take care of the others if you want to watch the kids. (Tôi sẽ lo những thứ còn lại nếu bạn có ý định trông chừng bọn trẻ)
  • He chuckled again and glanced back at the others, who were trailing behind. (Anh ấy lại cười khúc khích và liếc nhìn những người đang đi phía sau)

 

Another

Another + danh từ đếm được số ít.

Ý nghĩa: một cái khác, một người khác, một bên khác,..
Ví dụ:

  • Let’s try another one. (Hãy thử một cách khác)
  • Another time she was asking about the power and goodness of God. (Một lần khác cô ấy đang yêu cầu sức mạnh và lòng tốt của Chúa trời)

 

Other

Other + danh từ đếm được số nhiều, danh từ không đếm được

Ý nghĩa: những cái khác, những người khác, những việc khác,..
Ví dụ:

  • In other words, it’s none of my business. (Nói cách khác, đó không phải là việc của tôi)
  • I may be connected to other people, but still it is all about me. (Tôi có thể được kết nối với những người khác, nhưng vấn đề là ở tôi)

 

Others

KHÔNG DÙNG Others + danh từ đếm được số nhiều/ danh từ không đếm được

Ý nghĩa: những cái khác, những người khác,…
Ví dụ:

  • If he treats me differently than others, I’m sure it’s because we are married. (Anh ấy đối xử với tôi khác với những người khác hay không, tôi chắc chắn về điều đó vì chúng tôi đã cưới nhau)
  • Some had heard of his kindness, and others had heard of his selfishness and cruelty. (Một số người nghe nói về chuyện tốt bụng của anh ta, những người khác lại nghe về sự ích kỉ và tàn nhẫn của anh ta)

Sau bài học về lý thuyết hôm nay, hãy tìm thêm thật nhiều bài tập để rèn luyên nhé. Theo dõi thêm nhiều bài viết của tác giả TẠI ĐÂY nhé! Chúc bạn học thật tốt!

3.6/5 - (337 bình chọn)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here