Home Học tiếng Anh [PDF] 50 bài tập trọng âm ôn thi THPT Quốc Gia có đáp án

[PDF] 50 bài tập trọng âm ôn thi THPT Quốc Gia có đáp án

[PDF] 50 bài tập trọng âm ôn thi THPT Quốc Gia có đáp án

Bài tập trọng âm thi thpt quốc gia là dạng bài đơn giản, xong lại không ít sĩ tử phải đau đầu vì không biết phải làm thế nào cho đúng. Hãy cùng tham khảo qua bài viết dưới đây để tự tin đối mặt khi gặp lại dạng bài này các bạn nhé.

1. Phương pháp làm bài tập trọng âm tiếng Anh

Để có thể giúp bạn đạt điểm cao, sau đây là một số phương pháp/ mẹo mà mình đã tổng hợp được mà bạn có thể áp dụng để gia tăng số điểm của mình. Sau khi đã download tài liệu bên dưới, các bạn hãy thử áp dụng những mẹo sau đây để vận dụng ngay nhé.

1.1 Cách xác định trọng âm trong từ có 2 âm tiết

Quy tắc 1: Đa số các động từ có 2 âm tiết thì trọng âm chính thường được nhấn vào âm tiết thứ 2.

Ví dụ: attract /əˈtrækt/, destroy /dɪˈstrɔɪ/, become /bɪˈkʌm/.

Quy tắc 2: Đa số các danh từ, tính từ có 2 âm tiết thì trọng âm chính được nhấn vào âm tiết thứ nhất.

Ví dụ: speaker /ˈspiː.kər/, pretty /ˈprɪt.i/, language /ˈlæŋ.ɡwɪdʒ/.

Quy tắc 3: Một số từ vừa mang nghĩa động từ hoặc danh từ thì:

  • Nếu là danh từ trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất còn nếu là động từ thì trọng âm nhấn vào âm tiết thứ 2.

Ví dụ: Record (v) /rɪˈkɔːrd/: ghi âm; (n) /ˈrek.ɚd/: bản ghi âm; Present (v) /prɪˈzent/:thuyết trình ; (n) /ˈprez.ənt/: món quà; Produce (v) /prəˈduːs/ sản xuất; (n) /ˈprɑː.duːs/: nông sản.

  • Ngoại lệ: visit /ˈvɪz.ɪt/, promise /ˈprɑː.mɪs/, travel /ˈtræv.əl/: trọng âm thường rơi vào âm tiết thứ nhất. Còn reply /rɪˈplaɪ/… thì trọng âm luôn rơi vào âm thứ 2.

Quy tắc 4: Trọng âm không ưu tiên rơi vào âm /ɪ/ và cũng không bao giờ rơi vào âm /ə/.

Ví dụ: effect /ɪˈfekt/, Result /rɪˈzʌlt/ dù là danh từ nhưng trọng âm rơi vào âm tiết 2 do âm tiết 1 đều là /ɪ/. Và enter /ˈen.tər/, Offer /ˈɒf.ər/, listen /ˈlɪs.ən/ dù là động từ 2 âm tiết nhưng trọng âm lại rơi vào âm tiết đầu tiên, vì âm tiết thứ 2 đều là /ə/.

Các quy tắc đánh trọng âm trong tiếng Anh
Các quy tắc đánh trọng âm trong tiếng Anh

1.2 Cách xác định trọng âm trong từ có 3 âm tiết

Quy tắc 1: Hầu hết các từ tận cùng có đuôi; IC, ICS, IAN, TION, SION thì trọng âm sẽ rơi vào âm liền kề trước nó.

Ví dụ: decision /dɪˈsɪʒ.ən/, electrician /ɪl.ekˈtrɪʃ.ən/, exotic /ɪɡˈzɒt.ɪk/…

Quy tắc 2: Hầu hết các từ tận cùng các đuôi: ADE, ESE, EER, EE, OO, IQUE thì trọng âm nhấn vào chính các âm này.

Ví dụ: refugee /ˌref.juˈdʒiː/, Japanese /ˌdʒæp.ənˈiːz/, kangaroo /ˌkæŋ.ɡəˈruː/…

Quy tắc 3: Hầu hết các từ có tận cùng là: AL, FUL, Y thì trọng âm sẽ nhấn vào âm tiết thứ 3 từ dưới lên.

Ví dụ: plentiful /ˈplen.tɪ.fəl/, mineral /ˈmɪn.ər.əl/, capability /ˌkeɪ.pəˈbɪl.ə.ti/,…

Quy tắc 4: Các tiền tố -un, -im, -in, -ir, -dis, -re, -over, -under sẽ không làm thay đổi trọng âm của từ.

Ví dụ: unusual /ʌnˈjuː.ʒu.əl/, unable /ʌnˈeɪ.bəl/, immature, discourage, insincere,…

Quy tắc 5: Các từ kết thúc là đuôi EVER thì trọng âm nhấn chính là âm đó.

Ví dụ: whoever /huːˈev.ər/, however /ˌhaʊˈev.ər/, whatsoever /ˌwɒt.səʊˈev.ər/…

XEM THÊM: Các âm Câm trong tiếng Anh chi tiết, đầy đủ từ A-Z

2. Tổng hợp một số bài tập về trọng âm ôn thi Đại học

1. A. education B. development C. economic D. preparation

2. A. attend B. option C. percent D. become

3. A. literature B. entertainment C. recreation D. information

4. A. attractive B. perception C. cultural D. expensive

5. A. chocolate B. structural C. important D. national

6. A. cinema B. position C. family D. popular

7. A. natural B. department C. exception D. attentive

8. A. economy B. diplomacy C. informative D. information

9. A. arrest B. purchase C. accept D. forget

10. A. expertise B. cinema C. recipe D. similar

11. A. government B. musician C. disgusting D. exhausting

12. A. adorable B. ability C. impossible D. entertainment

13. A. engineer B. corporate C. difficult D. different

14. A. popular B. position C. horrible D. positive

15. A. selfish B. correct C. purpose D. surface

16. A. permission B. computer C. million D. perfection

17. A. scholarship B. negative C. develop D. purposeful

18. A. ability B. acceptable C. education D. hilarious

19. A. document B. comedian C. perspective D. location

20. A. provide B. product C. promote D. profess

21. A. different B. regular C. achieving D. property

22. A. education B. community C. development D. unbreakable

23. A. politics B. deposit C. conception D. occasion

24. A. prepare B. repeat C. purpose D. police

25. A. preface B. famous C. forget D. childish

26. A. cartoon B. western C. teacher D. theater

27. A. Brazil B. Iraq C. Norway D. Japan

28. A. scientific B. ability C. experience D. material

29. A. complain B. luggage C. improve D. forgive

30. A. offensive B. delicious C. dangerous D. religious

Đáp án

1. B 2. B 3. A 4. C 5. B 6. B 7. A 8. D 9. B 10. A 11. A 12. D 13. A 14. B 15. B 16. C 17. C 18. C 19. A 20. B 21. C 22. A 23. A 24. C 25. C 26. A 27. C 28. A 29. B 30. C

3. File bài tập trọng âm thi THPT quốc gia có đáp án PDF

https://drive.google.com/drive/folders/1J5dIEtznCf2Gyml2n8B76r1GNOzwqtWy

Luyện tập ngay các bài tập trọng âm ôn thi thpt quốc gia để cải thiện khả năng giải quyết dạng bài tập này hiệu quả trong giai đoạn nước rút nhé. Tham khảo thêm các tài liệu ôn luyện khác của chúng mình và gửi đến các bạn lời chúc may mắn chinh phục được điểm tối đa trong kỳ thi thpt thực chiến sắp tới!

Với niềm đam mê viết lách Thu Nỡ mong muốn mang đến cho độc giả những thông tin hay và hữu ích về các sách luyện thi TOEIC, sách luyện thi IELTS, sách học tiếng Trung, tiếng Nhật...