Nhân Viên Văn Phòng Tiếng Anh Là Gì?

0
2960

Nhân viên văn phòng tiếng Anh gọi là officer
Bên dưới là những từ vựng liên quan tới Nhân viên văn phòng có thể bạn quan tâm:

 • Administration Dep’t: Phòng hành chính
 • Human Resource Dep’t (HR Dep’t): Phòng nhân sự
 • Training Dep’t: Phòng đào tạo
 • Marketing Dep’t: Phòng marketing, phòng tiếp thị
 • Sales Dep’t: Phòng kinh doanh, phòng bán hàng
 • Pulic Relations Dep’t (PR Dep’t): Phòng quan hệ công chúng
 • Customer Service Dep’t: Phòng chăm sóc khách hàng
 • Product Development Dep’t: Phòng nghiên cứu và phát triển sản phẩm
 • Accounting Dep’t: Phòng kế toán
 • Audit Dep’t: Phòng kiểm toán
 • Treasury Dep’t: Phòng ngân quỹ
 • International Relations Dep’t: Phòng quan hệ quốc tế
 • Local Payment Dep’t: Phòng thanh toán trong nước

Từ vựng chúng tôi cung cấp hôm nay liên quan đến chủ đề Nhân viên văn phòng tiếng Anh là gì?.

5/5 - (100 bình chọn)