Home Học tiếng Anh Làm sạch da tiếng Anh là gì, cách đọc chuẩn nhất

Làm sạch da tiếng Anh là gì, cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, “Làm sạch da” có nghĩa là Skin Cleansing với phiên âm /skɪn ˈklɛnzɪŋ/

Một số từ liên quan đến “Làm sạch da”

  • Cleanser – /ˈklɛnzər/: Sản phẩm làm sạch da.
  • Facial Cleansing – /ˈfeɪʃəl ˈklɛnzɪŋ/: Làm sạch da mặt.
  • Gentle Cleansing – /ˈdʒɛntəl ˈklɛnzɪŋ/: Làm sạch da nhẹ nhàng.
  • Deep Cleansing – /diːp ˈklɛnzɪŋ/: Làm sạch da sâu.
  • Foaming Cleanser – /ˈfoʊmɪŋ ˈklɛnzɪr/: Sữa rửa mặt tạo bọt.
  • Oil Cleansing – /ɔɪl ˈklɛnzɪŋ/: Làm sạch da bằng dầu.
  • Micellar Water – /ˌmaɪsələr ˈwɔtər/: Nước tẩy trang micellar.
  • Double Cleansing – /ˈdʌbəl ˈklɛnzɪŋ/: Phương pháp làm sạch da kép.
  • Cleanse and Moisturize – /klɛnz ənd ˈmɔɪstʃəˌraɪz/: Làm sạch và dưỡng ẩm.

10 câu ví dụ tiếng Anh về “Làm sạch da” và dịch nghĩa

1. Daily skin cleansing is essential for removing impurities and maintaining a healthy complexion.
=> Làm sạch da hàng ngày là quan trọng để loại bỏ tạp chất và duy trì một làn da khỏe mạnh.

2. Choose a gentle skin cleansing product to avoid irritation, especially if you have sensitive skin.
=> Chọn một sản phẩm làm sạch da nhẹ nhàng để tránh kích ứng, đặc biệt là nếu bạn có làn da nhạy cảm.

3. Effective skin cleansing involves removing makeup, excess oil, and environmental pollutants.
=> Làm sạch da hiệu quả bao gồm việc loại bỏ trang điểm, dầu thừa và tác nhân ô nhiễm môi trường.

4. Deep skin cleansing can help prevent breakouts and promote a clearer complexion.
=> Làm sạch da sâu có thể giúp ngăn chặn mụn và khuyến khích làn da trở nên sáng sủa.

5. Using micellar water is a convenient way to achieve effective skin cleansing without the need for rinsing.
=> Sử dụng nước tẩy trang micellar là một cách thuận tiện để đạt được làm sạch da hiệu quả mà không cần rửa mặt.

6. Incorporating a gentle exfoliant into your skin cleansing routine can enhance the removal of dead skin cells.
=> Thành phần tẩy tế bào chết nhẹ trong chu trình làm sạch da có thể tăng cường loại bỏ tế bào da chết.

7. Skin cleansing before bedtime is crucial to remove the day’s pollutants and allow the skin to rejuvenate overnight.
=> Làm sạch da trước khi đi ngủ là quan trọng để loại bỏ tác nhân ô nhiễm trong ngày và giúp da phục hồi qua đêm.

8. The beauty expert recommended a dual-phase skin cleansing method for effective makeup removal without harsh scrubbing.
=> Chuyên gia làm đẹp khuyến nghị phương pháp làm sạch da theo hai pha để loại bỏ trang điểm một cách hiệu quả mà không cần g scrubbing mạnh.

9. Consistent skin cleansing is the foundation of a good skincare routine, preparing the skin for other products.
=> Làm sạch da đều đặn là cơ sở của một chu trình chăm sóc da tốt, chuẩn bị làn da cho các sản phẩm khác.

10. Sensitive skin requires a hypoallergenic skin cleansing formula to avoid irritation and maintain a calm complexion.
=> Da nhạy cảm cần một công thức làm sạch da không gây dị ứng để tránh kích ứng và duy trì một làn da bình tĩnh.

Lê Anh Tiến là người sáng lập và chủ biên của trang web JES.EDU.VN. Từ năm 2011 tới nay ông làm việc trong lĩnh vực đào tạo tiếng Anh và công nghệ thông tin. Quý đọc giả nếu có góp ý hoặc phản ánh vui lòng liên hệ qua fanpage của JES tại https://www.facebook.com/jes.edu.vn