Home Học tiếng Anh Gội đầu tiếng Anh là gì, cách đọc chuẩn nhất

Gội đầu tiếng Anh là gì, cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, “Gội đầu” có nghĩa là Shampoo với phiên âm Anh – Anh và Anh – Mỹ /ʃæmˈpuː/

Một số từ liên quan đến “Gội đầu”

  • Conditioner – /kənˈdɪʃənər/: Dầu xả
  • Hair Care – /hɛr kɛr/: Chăm sóc tóc
  • Scalp Massage – /skælp ˈmæsɑːʒ/: Massage da đầu
  • Anti-Dandruff Shampoo – /ˌænti ˈdændrəf ʃæmˌpuː/: Gội chống gàu
  • Hair Rinse – /hɛr rɪns/: Nước xả tóc
  • Sulfate-Free Shampoo – /ˈsʌl.feɪt friː ʃæmˌpuː/: Gội không chứa sulfate
  • Dry Shampoo – /draɪ ʃæmˈpuː/: Gội khô
  • Hair Treatment – /hɛr ˈtriːtmənt/: Điều trị tóc
  • Brushing – /ˈbrʌʃɪŋ/: Chải tóc

10 câu ví dụ tiếng Anh về “Gội đầu” và dịch nghĩa

1. After a long day at the beach, I needed to shampoo my hair to wash away the salt and sand.
=> Sau một ngày dài ở bãi biển, tôi cần gội đầu để rửa sạch muối và cát.

2. She prefers using an herbal shampoo to maintain the natural health and shine of her hair.
=> Cô ấy thích sử dụng một loại gội đầu thảo mộc để duy trì sức khỏe tự nhiên và ánh bóng của tóc.

3. I bought a new conditioner to go along with my favorite shampoo for a complete hair care routine.
=> Tôi đã mua một loại dầu xả mới để đi kèm với loại gội đầu yêu thích của mình để có một chế độ chăm sóc tóc đầy đủ.

4. Many people find scalp massage during shampoo to be a relaxing and rejuvenating experience.
=> Nhiều người thấy việc massage da đầu trong lúc gội đầu là một trải nghiệm thư giãn và làm mới.

5. If you have dandruff issues, it’s advisable to choose an anti-dandruff shampoo for effective treatment.
=> Nếu bạn gặp vấn đề về gàu, nên chọn một loại gội đầu chống gàu để điều trị hiệu quả.

6. Some people opt for sulfate-free shampoo to prevent hair damage and maintain a healthy scalp.
=> Một số người chọn gội đầu không chứa sulfate để ngăn chặn tổn thương tóc và duy trì một da đầu khỏe mạnh.

7. Dry shampoo is a convenient solution for freshening up your hair when you don’t have time for a full wash.
=> Gội đầu khô là một giải pháp thuận tiện để làm mới tóc khi bạn không có thời gian gội đầu đầy đủ.

8. Children’s shampoos are often formulated to be gentle on the eyes to avoid irritation during bath time.
=> Gội đầu cho trẻ em thường được chế tạo để nhẹ nhàng với đôi mắt để tránh kích ứng trong lúc tắm.

9. My grandmother used to make her own herbal shampoo using natural ingredients from her garden.
=> Bà tôi đã từng tự làm gội đầu thảo mộc bằng các thành phần tự nhiên từ vườn của mình.

10. For those with a busy schedule, dry shampoo can be a lifesaver to keep hair looking fresh between washes.
=> Đối với những người có lịch trình bận rộn, gội đầu khô có thể là một cứu tinh để giữ tóc luôn sạch sẽ giữa các lần gội.

Lê Anh Tiến là người sáng lập và chủ biên của trang web JES.EDU.VN. Từ năm 2011 tới nay ông làm việc trong lĩnh vực đào tạo tiếng Anh và công nghệ thông tin. Quý đọc giả nếu có góp ý hoặc phản ánh vui lòng liên hệ qua fanpage của JES tại https://www.facebook.com/jes.edu.vn