Home Định Nghĩa Giờ Cấm Xe Tải Tiếng Anh Là Gì?

Giờ Cấm Xe Tải Tiếng Anh Là Gì?

Giờ Cấm Xe Tải Tiếng Anh Là Gì?

Giờ cấm xe tải tiếng Anh gọi là Truck ban schedule
Quy định về các giờ cấm xe tải bạn nên biết:
Theo Quyết định 23/2018/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân TPHCM thì giờ cấm xe tải được quy định như sau:
Đối với loại xe tải nhẹ (dưới 2.500 kg): thì không được phép lưu hành trong khu vực nội thành trong khung giờ từ 6h – 9h và 16h-20h hàng ngày.
Đối với các loại xe tải nặng: sẽ không được phép lưu thông vào trong khu vực nội thành trong khung giờ từ 6h đến 22h hàng ngày (trừ các tuyến đường cho phép lưu thông).
Một số đường cấm xe tải ở TPHCM trong khoảng từ 9 đến 16 giờ

Từ vựng chúng tôi cung cấp hôm nay liên quan đến chủ đề Giờ cấm xe tải tiếng Anh là gì?.