Đơn Vị Vận Chuyển Tiếng Anh Là Gì?

0
5590

Đơn vị vận chuyển tiếng Anh gọi là shipping unit
Bên dưới là những từ vựng liên quan tới Đơn vị vận chuyển có thể bạn quan tâm:

 • Give sb order: cho ai đơn đặt hàng
 • Goods consigned from: hàng vận chuyển từ ai
 • Goods consigned to: hàng vận chuyển tới ai
 • Goods description: mô tả hàng hóa
 • Grand amount: tổng giá trị
 • Gross weight: trọng lượng tổng ca bi
 • Handle: làm hàng
 • Handling fee: phí làm hàng (Fwder trả cho Agent bên cảng đích nếu dùng HBL)
 • Harmonized Commodity Descriptions and Coding Systerm: hệ thống hài hòa mô tả và mã hóa hàng hóa – HS code
 • Hazardous goods: hàng nguy hiểm
 • Heat treatment: xử lý bằng nhiệt
 • Honour = payment: sự thanh toán
 • House Airway bill (HAWB): vận đơn (nhà) hàng không
 • Hub: bến trung chuyển

Từ vựng chúng tôi cung cấp hôm nay liên quan đến chủ đề Đơn vị vận chuyển tiếng Anh là gì?.

5/5 - (100 bình chọn)